Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów przydrożnych, remont Młynówki, wykonanie wylotu rurociągu do rzeki Troji w km 14+810 oraz odprowadzanie wód opadowych i rozt

  Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania wodnoprawnego  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów przydrożnych, remont Młynówki, wykonanie wylotu rurociągu do rzeki Troji w km 14+810 oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg dojazdowych do gruntów rolnych do rowów przydrożnych a następnie do rzeki Troji w km 14+810 w miejscowości Nowa Cerekwia, gm. Kietrz.

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)