Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

Komunikat Starosty GłubczyckiegoKOMUNIKAT
STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę
i modernizację fermy krów w Gospodarstwie Rolnym Zopowy
na działce nr. 21/27 w miejscowości Zopowy


Na podstawie art. 32 ust. 1 , pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. Nr 62 z 2001r poz. 627, z późniejszymi zmianami)


STAROSTA GŁUBCZYCKI INFORMUJE , ŻE :


1) w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony
wniosek o pozwolenie na rozbudowę i modernizację fermy krów
w Gospodarstwie Rolnym Zopowy działce nr. 21/27
w miejscowości Zopowy

2) wniosek o wydanie pozwolenia na rozbudowę i modernizację wraz
z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko będzie do
publicznego wglądu w dni robocze , tj.

od dnia 29.07.2005 do 18.08.2005r.

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach , ul. Kochanowskiego
15 , pokój 25 w godzinach od 7:30 do 15:30 .

Uwagi i wnioski dotyczące wymienionego dokumentu można składać
w miejscu wyżej wskazanym , w terminie 21 dni od daty ukazania się
niniejszego komunikatu.


WICESTAROSTA GŁUBCZYCKI

mgr inż STANISŁAW PREISNER