Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

Informacja dotycząca otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dotyczący prowadzenia domu pomocy spolecznej z dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i mlodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Informacja dotycząca  otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dotyczący prowadzenia domu pomocy  spolecznej z dla dorosłych niepełnosprawnych  intelektualnie  oraz dzieci i mlodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu głubczyckiego.

 Komisja konkursowa informuje ze w dniu 12.12.2011r. wyłoniła oferenta na realizację w/w zadań.
W toku pstępowania konkursowego zadanie będzie ralizowało Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi z siedzibą w Warszawie

Wysokość przyznanej dotacji na realizację w/w zadania wynosi  944  700 zl.