Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

Wyniki wyszukiwania

Użyj wyszukiwarki zaawansowanej


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 4429 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 985

 • Pismo ogólne
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1276 O Czerwonków – Kietrz - etap I, odcinek Księże Pole - Kietrz
  ... powiatowej nr 1276 O Czerwonków – Kietrz  - etap I,  odcinek Księże Pole - ...... sp; ...
 • Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - budowa podziemnego zbiornika paliwa - niekomercyjna stacja paliw, Baborów, ul. Wincentego Witosa na działkach ewidencyjnych nr 1655/3, nr 1656, nr 1657
  ... OBWIEsZCZENIE Na podstawie art. ...... 72, ust. ...... 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ...... o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ...... środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ...... st jednolity, Dz. ...... 1405 wraz z późniejszymi zmianami) starosta Głubczycki podaje do wiadomości, iż: na ...... sek złożony dnia 12. ...... Andrzeja Machety reprezentującego AMM TRANsPORT Andrzej Macheta,  ul. ...... Wyzwolenia 47, 47-480 Krowiarki została wydana decyzja nr 61/2018 w dniu 12 ...... w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego ...... udzielenia pozwolenia na budowie dla inwestycji polegającej na budowy podziemnego ...... paliwa – niekomercyjnej stacji paliw, w miejscowości Baborów, przy ulicy Wincentego Witosa, ...... informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz załączonymi do niej ......  w Wydziale Budownictwa i Architektury starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, tel. ......   Z up. ...... sTAROsTY mgr inż. ...... Budownictwa i Architektury     ...
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zależnych poprzez ich aktywizację i integrację z mieszkańcami Kietrza
  ... wykluczeniu społecznemu osób zależnych poprzez ich aktywizację i ...... z mieszkańcami Kietrza. ...... projektowej i przetargowej znajduje się pod adresem : http://przetargi. ...... szeniaszczegoly. ...... spx? ......   ...
 • Przebudowę drogi powiatowej nr 1276 O Czerwonków – Kietrz - etap I, odcinek Księże Pole - Kietrz
  ... powiatowej nr 1276 O Czerwonków – Kietrz  - etap I,  odcinek Księże Pole - ......   ...
 • Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach
  ... budynków Zespołu szkół Ogólnokształcących w Głubczycach ...
 • Informacja z otwarcia ofert -Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach
  ... budynków Zespołu szkół Ogólnokształcących w Głubczycach (stara część wraz ze ...... starą salą gimnastyczną) przy ul. ...... Kochanowskiego 22 w Głubczycach wraz z wymianą pieca C. ...... obiektów użyteczności publicznej na terenie subregionu Południowego. ......   ...
 • Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  ... sp;centrum przesiadkowego wraz z ...... strukturą towarzyszącą ...
 • Remont dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco
  ... na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco ...
 • Plan zamówień publicznych na 2018 rok
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  ... o wyborze najkorzystniejszej oferty : ...
 • Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  ... centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą ...
 • wszczęcie postępowania nawodnienia -Gospodarstwo Rolne Ewa Matejka
  ... Głubczyce dnia 17 listopada 2017 r. ......     ZAWIADOMIENIE O WsZCZĘCIU POsTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO   ......          starosta Głubczycki, działając na ...... stawie art. ...... 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. ...... 127 ust. ...... 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity Dz. ...... 1121 /   Zawiadamia że na wniosek Pani Ewy ...... – Gospodarstwo Rolne, Dzielów 23, 48-120 Baborów z dnia ...... zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia ...... z utworów czwartorzędowych za pomocą studni wierconej -  dla potrzeb nawodnień ...... studni wierconej zlokalizowanej na działce nr ...... obręb sucha Psina. ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... sp;        ...... sp;   Równocześnie informuję o ...... stron wynikających z art. ...... 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości ...... składania uwag i wniosków w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. ...... Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez ...... szczenie w publicznie dostępnym wykazie danych ...... stronie BIP starostwa Powiatowego w Głubczycach : www. ...... przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu ...... skiego w Baborowie. ......           ...
 • wszczęcie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Nr OŚ.6341.5.2014 z dnia 11.07.2014 - na wniosek ZUK Baborów
  ...                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... dnia 14 listopada 2017 r. ...... ZAWIADOMIENIE O WsZCZĘCIU POsTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO     ...... sp;     starosta ...... działając na podstawie art. ...... 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego   / tekst jednolity Dz. ...... 127 ust. ...... 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity  Dz. ...... 1121 /    Zawiadamia że na wniosek Pana ...... sza Krupa – Prezesa Zarządu Zakładu Usług ...... Baborów z siedzibą ul. ...... Krakowska 3, 48-120 Baborów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ...... pozwolenia wodnoprawnego starosty Głubczyckiego Nr OŚ. ...... zmienionego decyzją  Nr OŚ. ...... z dnia 5 stycznia 2017 r. ...... z dnia  3 lipca 2017 r. ...... – w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację. ...... sp; Wniosek ZUK Baborów dotyczy zmiany terminu ...... obowiązku ustalonego w p. ...... na wykonaniu remontu wylotów kanalizacji deszczowej – do dnia 30. ......             Równocześnie ...... o uprawnieniach stron wynikających z art. ...... 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości ...... składania uwag i wniosków w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. ...... Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez ...... szczeniew publicznie dostępnym wykazie danych ...... stronie BIP starostwa Powiatowego w Głubczycach : www. ...... przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu ...... skiego w Baborowie. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Z up. ...... sTAROsTY               ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     mgr inż. ...... Ewa  sowińska             ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Kierownik      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    Dokument nie zawiera podpisu ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Podpis elektroniczny    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... sp;         ...... sp;       ...
 • wszczęcie postępowania -pobór wód podziemnych Jędrychowicach
  ...                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Głubczyce dnia 2 listopada 2017 r. ...... ZAWIADOMIENIE O WsZCZĘCIU POsTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO     ...... sp;     starosta ...... działając na podstawie art. ...... 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. ...... 127 ust. ...... 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity          Dz. ...... 1121 /    Zawiadamia że na wniosek Pani Anny ...... – Kierownika samorządowego  Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej ...... Branicach zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie ...... decyzji starosty Głubczyckiego  nr OŚ-6223/7/2008 z dnia 3 listopada 2008 ...... na pobór wód podziemnych za pomocą studni kopanej,      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ......             Równocześnie ...... o uprawnieniach stron wynikających z art. ...... 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości ...... składania uwag i wniosków w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. ...... Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez ...... szczeniew publicznie dostępnym wykazie danych ...... stronie BIP starostwa Powiatowegow Głubczycach : www. ...... przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;         ...... sp;     ...