Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

Wykonanie remontu krawędzi nawierzchni i poboczy na odcinku drogi powiatowej nr 1201O od m. Włodzienin do Dzbańce Oś. w 2011 roku.

Wykonanie remontu krawędzi nawierzchni i poboczy na odcinku drogi powiatowej nr 1201O od m. Włodzienin do Dzbańce Oś. w  2011 roku.

Dokumentacja do przetargu znajduje się na stronie :

http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?id=18454