Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenia budowy

                              Zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a
                                                    oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane

L.p.

Numer sprawy

Data dokonania zgłoszenia

Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora

Opis projektowanego obiektu

Adres obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

76. AB.6743.2.73.2021 21.10.2021 Biochem S. Jabłoński D. Czyż Sp. J.

Modernizacja i rozbudowa istniejącego układu zasilania elektrycznego przy napięciu 15kV i 04 kV. Zabudowa (wymiana istniejącej) kontenerowej stacji transformatorowej wraz z siecią kablową 15kV i 0,4kV

Kietrz, dz. nr 992, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 2054   Zgłoszenie wycofane przez inwestora.
77. AB.6743.2.80.2021 03.11.2021 Patrycja Łaba

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Kietrz, ul. Bolesława Prusa 12, dz. nr 50   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
78. AB.6743.5.75.2021 04.11.2021 Izabella Słowicka

Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem naziemnym na gaz płynny o pojemności 2700l w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Grobniki, ul. Wiejska 7, dz. nr 476/4   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
79. AB.6743.2.81.2021 16.11.2021 Ewelina Czarniecka

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym budynku wielorodzinnym

Kietrz, ul. Głowackiego 6, dla lokalu nr 4   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
80. AB.6743.1.31.2021 30.11.2021 Halikowski Sp. z o.o.

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku magazynowym z częścią biurowo-usługową

Głubczyce, ul. Parkowa 7c, dz. nr 1353   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
81. AB.6743.3.48.2021 10.12.2021 Tauron Dystrybucja S.A. - Oddział w Opolu Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV Baborów, ul. Wiejska, dz. nr 1457, 1759, 1750, 1751, 1755, 1757, 1758   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
82. AB.6743.1.34.2021 22.12.2021 Janusz Basamanowicz

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Głubczyce, ul. Chrobrego 1, dla lokalu nr 4, dz. nr 286/117   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
83. AB.6743.4.30.2021 28.12.2021 Roman Żukowiecki

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem przewodów kominowych ponad dach budynku w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Branice, ul. Główna 34, dz. nr 1378/1    
84. AB.6743.4.31.2021 29.12.2021 Jolanta Kożuch-Zyguła

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym

Jędrychowice 7A, lokal nr 2, dz. nr 24/2