Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenia budowy

                              Zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a
                                                    oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane

L.p.

Numer sprawy

Data dokonania zgłoszenia

Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora

Opis projektowanego obiektu

Adres obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

85. AB.6743.2.3.2022 24.01.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Budowa sieci gazu niskiego ciśnienia DN110PE Kietrz, ul. Słoneczna, dz. nr 738/2, 739   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
86. AB.6743.2.24.2022 12.04.2022 DINO POLSKA S.A.

Demontaż przęsła linii napowietrznej Sn 15kV. Demontaż istniejącego słupa SN. Budowa słupów krańcowych oraz budowa linii kablowej w miejsce linii napowietrznej (usunięcie kolizji)

Nowa Cerekwia, ul. Raciborska, dz. nr 605, nr 604/3    
87. AB.6743.2.31.2022 29.04.2022

Maciej Mierzwa,

Alicja Mierzwa Turkowska,

Patryk Turkowski

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w trakcie budowy

Kietrz, ul. Słoneczna 14, dz. nr 671/4   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
88. AB.6743.5.12.2022 11.05.2022 Joanna i Jarosław Piwek

Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Gołuszowice 121, dz. nr 773/23   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia. Wydano zaświadczenie.
89. AB.6743.5.13.2022 12.05.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Gadzowice, dz. nr 368/1, 369   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
90. AB.6743.1.15.2022 24.05.2022 Maria Konieczna

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Głubczyce, ul. Dworcowa 7, dla lokalu nr 2, dz. nr 738/10   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
91. AB.6743.2.42.2022 09.06.2022 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV Kietrz, ul. Zielona, dz. nr 2364, 2398/3, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 85/4, 183/1    
92. AB.6743.5.16.2022 10.06.2022 Mieczysław Pączko

Budowa instalacji gazowej od szafki gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Gołuszowice 34D, dz. nr 166