Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenia budowy

                   Zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a
                                   oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane

L.p.

Numer sprawy

Data dokonania zgłoszenia

Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora

Opis projektowanego obiektu

Adres obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

130. AB.6743.2.9.2023 08.02.2023 Grzegorz Olejnik

Wykonanie instalacji gazowej podziemnej, instalacji gazu oraz montaż przewodu kominowego na zewnętrznej ścianie budynku dla budynku  mieszkalnego jednorodzinnego

Kietrz, ul. Raciborska 102, dz. nr 847   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
131. AB.6743.2.12.2023 13.02.2023 Eryka Markiewicz

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wraz z montażem przewodu powietrzno-spalinowego na zewnętrznej ścianie budynku

Kietrz, ul. Młyńska 16, dla lokalu nr 4, dz. nr 1741   Zgłoszenie wycofane przez inwestora.
132. AB.6743.2.15.2023 27.02.2023 Wspólnota Mieszkaniowa

Budowa pionu gazowego oraz instalacji gazu dla 6 lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Kietrz, ul. Zatorze 1, dz. nr 2/57   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
133. AB.6743.1.11.2023 27.02.2023 Aniela Maciaszek Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalno-usługowym Głubczyce, ul. Koszarowa 2, dla lokalu nr 2, dz. nr 315/37   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
134. AB.6743.2.16.2023 28.02.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 90PE do 0,5MPa Kietrz, ul. Zatorze, dz. nr 2/12 i nr 2/25   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
135. AB.6743.3.8.2023 02.03.2023 Dorota i Marek Kocój

Przebudowa z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Baborów, ul. Moniuszki 6, dla lokalu nr 5, dz. nr 530/1   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
136. AB.6743.1.12.2023 03.03.2023 Gmina Głubczyce

Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Głubczyce, ul. Żeromskiego 19, dla lokalu nr 14, dz. nr 272/66  

Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia. Wydano zaświadczenie.

137. AB.6743.3.10.2023 10.03.2023 Monika i Bogdan Mazurek

Rozbudowa z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Baborów, ul. S. Moniuszki 6, dla lokalu nr 4, dz. nr 530/1   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
138. AB.6743.1.13.2023 13.03.2023 ALEXIS Sp. z o.o.

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Głubczyce, ul. Warszawska 9, dz. nr 457/9   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
139. AB.6743.2.23.2023 15.03.2023 TAURON Dystrybucja S.A.

Budowa przyłącza kablowego dla  zasilania obiektu handlowo-usługowego

Kietrz, dz. nr 1868/2, 2529, 2528   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia. Wydano zaświadczenie
140. AB.6743.1.15.2023 21.03.2023 TAURON Dystrybucja S.A.

Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia 0,4kV w Głubczycach przy ulicach Wiejskiej i Grunwaldzkiej oraz Placu Sportowym

Głubczyce, ul. Wiejska, Grunwaldzka, Plac Sportowy, dz. nr 349/69, 349/23, 349/70, 349/51, 349/52, 349/53, 349/54, 349/58, 349/68, 349/43, 404, 440, 424, 349/55, 349/56, 349/57, 350/3, 343/3, 341   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
141. AB.6743.1.16.2023 22.03.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia

Głubczyce, ul. Oświęcimska, dz. nr 722/2, nr 723/16   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
142. AB.6743.3.11.2023 23.03.2023 Amanda i Dariusz Lewosz

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Baborów, ul. Krakowska 16, dz. nr 352/21   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
143. AB.6743.2.25.2023 23.03.2023 Tomasz Olejnik

Rozbudowa z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Kietrz, ul. Głubczycka 17, dla lokalu nr 3, dz. nr 1745   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
144. AB.6743.3.12.2023 28.03.2023 Dawid Przybyła Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym Baborów, ul. Rynek 10, dla lokalu nr 6B, dz. nr 1309   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
145. AB.6743.2.32.2023 12.04.2023 Eryka Markiewicz

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz montaż przewodu powietrzno-spalinowego na zewnętrznej ścianie budynku dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Kietrz, ul. Młyńska 16, dla lokalu nr 4, dz. nr 1741   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
146. AB.6743.1.18.2023 12.04.2023 Wspólnota Mieszkaniowa Koszarowa 2 w Głubczycach

Budowa pionu gazowego zasilającego gazomierze na klatce schodowej w budynku mieszkalno-usługowym

Głubczyce, ul. Koszarowa 2, dz. nr 315/37   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
147. AB.6743.1.19.2023 12.04.2023 Wspólnota Mieszkaniowa Kozielska 10 w Głubczycach

Przebudowa i rozbudowa pionu gazowego zasilającego gazomierze na klatce schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Głubczyce,  ul. Kozielska 10, dz. nr 457/21   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.  
148. AB.6743.5.19.2023 14.04.2023 Kazimierz Figiel

Budowa instalacji gazowej podziemnej i instalacji wewnętrznej gazu oraz wyprowadzenie horyzontalne przewodu powietrzno-spalinowego przez zewnętrzną ścianę budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Gadzowice 46, dz. nr 260   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.

 

 

 

149. AB.6743.2.38.2023 26.04.2023 Marian Krechowiecki

Budowa instalacji gazowej podziemnej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Kietrz, ul. Traugutta 37, dz. nr 271   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
150. AB.6743.1.22.2023 28.04.2023 Danuta Nowak-Gierus

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i przewodu spalinowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Głubczyce, ul. Mickiewicza 87, dz. nr 1004   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
151. AB.6743.1.23.2023 28.04.2023

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia

Głubczyce, ul. Oświęcimska, dz. nr 705/3

  Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia. Wydano zaświadczenie.
152. AB.6743.1.24.2023 09.05.2023 Gmina Głubczyce

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy romskiej w budynku mieszkalno-usługowym

Głubczyce, ul. Koszarowa 6, dz. nr 315/50   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
153. AB.6743.1.25.2023 16.05.2023 Grażyna Borońska

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym

Głubczyce, ul. Sobieskiego 32, dla lokalu nr 5, dz. nr 429/9    
154. AB.6743.3.15.2023 16.05.2023 Krzysztof Baczyński

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnym

Baborów, ul. Rynek 5, dla lokalu nr 10, dz. nr 1435/2    
155. AB.6743.2.45.2023 18.05.2023 Elżbieta i Henryk Potrykus

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Kietrz, ul. M. Konopnickiej 14, dz. nr 2288    
156. AB.6743.3.18.2023 19.05.2023 Justyna Parker

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Baborów, ul. Głubczycka 4, dz. nr 1330/1