Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenia budowy

                              Zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a
                                                    oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane

L.p.

Numer sprawy

Data dokonania zgłoszenia

Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora

Opis projektowanego obiektu

Adres obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

98. AB.6743.1.20.2022 06.07.2022 Brygida Pelka

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Głubczyce, ul. Ogrodowa 8, dz. nr 619/10  

Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.

99. AB.6743.1.25.2022 02.08.2022 Paulina Gałecka Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego Głubczyce, ul. Mickiewicza 75, dz. nr 1048   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
100. AB.6743.3.20.2022 02.08.2022 Katarzyna Dziedzińska  Rozbudowa z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym Baborów, ul. Klonowa 3, dla lokalu nr 1, dz. nr 1737/2   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
101. AB.6743.2.57.2022 04.08.2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa

Projekt kotłowni gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową

Kietrz, ul. Wojska Polskiego 1A-F, dz. nr 1868/7   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
102. AB.6743.2.58.2022 09.08.2022 PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Budowa sieci gazowej śr/c ø63PE do 0,5MPa Kietrz, ul. Traugutta, dz. nr 319   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
103. AB.6743.3.21.2022 12.08.2022 Gmina Baborów Rozbudowa z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych nr 9, 11 w budynku wielorodzinnym Baborów, ul. Głubczycka 34, dla lokali nr 9 i nr 11, dz. nr 1343   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia. Wydano zaświadczenie.
104. AB.6743.2.60.2022 16.08.2022

Marta Wyszyńska-Wąchała

Andrzej Wąchała
Rozbudowa z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym Kietrz, ul. Głubczycka 8, dla lokalu nr 2, dz. nr 1793    
105. AB.6743.2.62.2022 19.08.2022 Ewa i Emanuel Purszke

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Kietrz, ul. Wojska Polskiego 11, dla lokalu nr 4, dz. nr 1897/4   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
106. AB.6743.1.28.2022 30.08.2022 Gmina Głubczyce

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Głubczyce, ul. Kozielska 10, dla lokalu nr 3, dz. nr 457/21   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
107. AB.6743.1.29.2022 30.08.2022 Gmina Głubczyce Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym Głubczyce, ul. Kozielska 10, dla lokalu nr 1, dz. nr 457/21   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
108. AB.6743.4.22.2022 09.09.2022 Gmina Branice Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Kościelnej w Branicach Branice, ul. Kościelna, dz. nr 1216/5, nr 1216, nr 294/1   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
109. AB.6743.4.23.2022 14.09.2022 Paweł Nowak

Budowa instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym

Branice, ul. Główna 88, dz. nr 338   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
110. AB.6743.2.66.2022 22.09.2022 Tauron Dystrybucja S.A.

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV

Kietrz, ul. Zielona, dz. nr 2364, 2398/3, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 85/4, 183/1    
111. AB.6743.5.36.2022 27.09.2022 Marcin Wac

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Gołuszowice 3, dz. nr 252/2    
112. AB.6743.1.31.2022 27.09.2022 Stanisław Błaszczok

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Głubczyce, ul. Głowackiego 2, dz. nr 619/95    
113. AB.6743.1.33.2022 29.09.2022 Irmina Czerepak

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Głubczyce, ul. Kozielska 18, dz. nr 457/37    
114. AB.6743.4.25.2022 30.09.2022 Justyna Piórkowska

Budowa instalacji gazowej dla budynku rekreacji indywidualnej

Branice, ul. Ogrodowa, dz. nr 276/1    
115. AB.6743.1.35.2022 03.10.2022 Marek Stańczak

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Głubczyce, ul. Kościuszki 16, dla lokalu nr 1, dz. nr 294/14