Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

Zgłoszenia budowy

Zgłoszenia budowy o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane
L.p. Numer sprawy Data dokonania zgłoszenia Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Adres obiektu Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1.

AB.6743.1.48.2015

14.10.2015 Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu Rozbiórka fragmnetu linii 0,4kV i budowa na tym odcinku linii kablowej Głubczyce, ul. Sudecka, dz. nr 683/3, 683/12, 684/1   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
2. AB.6743.4.48.2015 26.10.2015 Ryszard Orłowski Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Branice, ul. Żymierskiego, dz. nr 547/9   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
3. AB.6743.1.53.2015 05.11.2015 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej obwodnicę miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 416 Głubczyce, dz. nr 126, 133, 144/3   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
4. AB.6743.3.89.2015 11.12.2015 Gmina Baborów Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na działce nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo. Obręb ewidencyjny Raków - dz. nr 383, 382/2, 382/3, 382/4, 382/5; obręb ewidencyjny Tłustomosty - dz. nr 10/19, 10/20, 514, 538, 566, 1499, 1607/4, 1608.   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
5. AB.6743.2.1.2016 04.01.2016 Piotr Katolik Rozbudowa i przebudowa sieci energetycznej napowietrznej na kablową z wymianą stanowiska słupowego Kietrz, ul. Zielona, dz. nr 1679, 183/1, 144/8   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
6. AB.6743.3.6.2016 08.03.2016 Gmina Baborów Budowa i przebudowa sieci i przyłączy elektroenergetycznych Baborów, ul. Rzemieślników, dz. nr 1634/2, 1636, 1715, 1716, 1717, 1725, 1677, 1634/1   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
7. AB.6743.2.22.2016 17.03.2016 Przedsiębiorstwo Komunalne "Hydrokan" Sp. z o.o.

Odwodnienie łącznika ulica Nowa i Okrzei (ul. Głowackiego) - kanalizacja deszczowa

Kietrz, dz. nr 1972   Zgłoszenie wycofane przez inwestora
8. AB.6743.1.30.2016 01.06.2016 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200mm i odbudowa nawierzchni drogi po robotach kanalizacyjnych Głubczyce, dz. nr 325, nr 330/4, nr 331/2   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
9. AB.6743.2.73.2016 10.11.2016 Przedsiębiorstwo Komunalne "Hydrokan" Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej relacji Nasiedle - Lubotyń - Gniewkowice Obręby ewidencyjne: Nasiedle, działki ewidencyjne nr: 629, 643, 568, 573, 574, 713, 597, 598, 599, 723, 714, 618, 715, 619/1, 484, 536, 537/2; Lubotyń, działki ewidencyjne nr: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 5, 7/6; Chróścielów, działki ewidencyjne nr: 575, 577, 606/4, 574/1, 572/3, 439, 570.   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
10. AB.6743.5.121.2016 23.12.2016 Gmina Głubczyce Oświetlenie uliczne oraz linia napowietrzna n.n. - w ramach budowy fragmentu sieci elektroenergetycznej Ciermięcice, dz. nr 194, 109   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
11. AB.6743.2.3.2016 11.01.2017 Przedsiębiorstwo Komunalne "Hydrokan" Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej relacji Nasiedle - Lubotyń - Gniewkowice Obręb ewidencyjny: Nasiedle, działki ewidencyjne nr: 617 i nr 536   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
12. AB.6743.3.4.2017 19.01.2017 Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów Budowa sieci kanalizacji deszczowej drogowej oraz sieci wodociągowej Obręb ewidencyjny :Baborów, ul. Wodna, działki ewidencyjne nr 1510, nr 1511, nr 1462, nr 712/1, nr 711/5, nr 711/3, nr 710/1, nr 709/5, nr 709/3, nr 708/1, nr 704/2, nr 713, nr 1457   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
13. AB.6743.1.20.2017 22.03.2017 Gmina Głubczyce Budowa oświetlenia drogowego poniżej 1kW Głubczyce, ul. Gliwicka, dz. nr 104, 91   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
14. AB.6743.3.16.2017 23.05.2017 Gmina Baborów Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w Baborowie wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz zatok parkingowych Baborów, ul. Wiejska, dz. nr 1527/1, 1527/2, 1449, 1450   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
15. AB.6743.5.49.2017 20.07.2017 Powiat Głubczycki Budowa chodnika oraz wykonanie kanalizacji deszczowej Pomorzowice, dz. nr 365, 8, 249, 250, 252/1, 253, 254, 255   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia. Wydano zaświadczenie z urzędu.
16. AB.6743.1.38.2017 31.07.2017 Powiat Głubczycki Budowa oświetlenia ulicznego Głubczyce, ul. Kołłątaja, dz. nr 658/3, 658/4   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
17. AB.6743.5.53.2017 10.08.2017 Gmina Głubczyce Budowa oświetlenia drogowego Gadzowice, dz. nr 369, Gołuszowice, dz. nr 650, dz.nr 632/1   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
18. AB.6743.4.48.2017 25.08.2017 Gmina Branice Budowa oświetlenia ulicznego Uciechowice, dz. nr 61, 67   Zgłoszenie wycofane przez inwestora
19. AB.6743.4.49.2017 25.08.2017 Gmina Branice Budowa oświetlenia ulicznego Włodzienin, dz. nr 365/1, 538/1   Zgłoszenie wycofane przez inwestora
20. AB.6743.4.50.2017 25.08.2017 Gmina Branice Budowa oświetlenia ulicznego Branice, ul. Żymierskiego, dz. nr 1242/2   Zgłoszenie wycofane przez inwestora
21. AB.6743.2.42.2017 02.11.2017 Beaulieu Polska Sp. z o.o. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na potrzeby hali produkcyjno-magazynowej Kietrz, ul. Kościuszki, dz. nr 1688, 1938/3, 1938/4, 256/10, 256/11   Zgłoszenie wycofane przez inwestora
22. AB.6743.4.60.2017 20.11.2017 Gmina Branice Budowa oświetlenia ulicznego Włodzienin, dz. nr 365/1, 538/1   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
23. AB.6743.4.61.2017 20.11.2017 Gmina Branice Budowa oświetlenia ulicznego Branice, ul. Główna, dz. nr 1242/2   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
24. AB.6743.4.62.2017 20.11.2017 Gmina Branice Budowa oświetlenia ulicznego Uciechowice, dz. nr 61, 67   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
25. AB.6743.1.44.2017 21.11.2017 Gmina Głubczyce Budowa oświetlenia parkowego Głubczyce, dz. nr 278, 279, 280/4, 280/2, 291/1, 298, 299, 308, 304   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
26. AB.6743.2.48.2017 13.12.2017 Beaulieu Polska Sp. z o.o. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na potrzeby hali produkcyjno-magazynowej Kietrz, ul. Kościuszki, dz. nr 256/10, 256/11, 1688, 1938/3, 1938/4, 1/5, 1/6.   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
27. AB.6743.5.78.2017 14.12.2017 Grzegorz Gigoń Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Królowe, dz. nr 227/1   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
28. AB.6743.5.77.2017 12.12.2017 Gmina Głubczyce Przebudowa odcinka drogi około 200m ul. Kwiatowej i budowa kanalizacji deszczowej Bogdanowice, dz. nr 866   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
29. AB.6743.2.29.2018 04.05.2018 Sandra i Tomasz Złoczowscy Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Chróścielów, dz. nr 133 25.05.2018  
30. AB.6743.1.22.2018 14.08.2018 Gmina Głubczyce Budowa oświetlenia parkowego o napięciu znamionowym 400/230V Głubczyce, dz. nr 212/1, 1000/10   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
31. AB.6743.1.23.2018 14.08.2018 Gmina Głubczyce Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400/230V Głubczyce, ul. Krasińskiego, dz. nr 619/86   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
32. AB.6743.2.50.2018 04.09.2018 Przedsiębiorstwo Komunalne "Hydrokan" Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej Nowa Cerekwia, ul. Głubczycka, dz. nr 66/13, 66/16, 66/21, 66/22   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
33. AB.6743.5.80.2018 09.10.2018 Gmina Głubczyce Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 230/400V Krasne Pole, dz. nr 201   Zgłoszenie wycofane przez inwestora
34. AB.6743.4.50.2018 14.12.2018 Gmina Branice Dobudowa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Wysokiej Wysoka, dz. nr 315/2   Zgłoszenie wycofane przez inwestora
35. AB.6743.4.51.2018 14.12.2018 Gmina Branice Dobudowa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Lewicach Lewice, dz. nr 451, 834   Zgłoszenie wycofane przez inwestora
36. AB.6743.4.52.2018 14.12.2018 Gmina Branice Dobudowa punktu świetlnego oświetlenia ulicznego w Dzierżkowicach Dzierżkowice, dz. nr 351, 309/4   Zgłoszenie wycofane przez inwestora
37. AB.6743.4.3.2019 01.02.2019 Gmina Branice Dobudowa punktu świetlnego oświetlenia ulicznego w Dzierżkowicach Dzierżkowice, dz. nr 351, 309/4   Zgłoszenie wycofane przez inwestora
38. AB.6743.4.4.2019 01.02.2019 Gmina Branice Dobudowa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Lewicach Lewice, dz. nr 451, 834   Zgłoszenie wycofane przez inwestora
39. AB.6743.4.5.2019 01.02.2019 Gmina Branice Dobudowa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Wysokiej Wysoka, dz. nr 315/2   Zgłoszenie wycofane przez inwestora
40. AB.6743.4.11.2019 25.03.2019 Gmina Branice Dobudowa punktu świetlnego oświetlenia ulicznego w Dzierżkowicach Dzierżkowice, dz. nr 351, 309/4   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia. Wydano zaświadczenie z urzędu.
41. AB.6743.4.12.2019 25.03.2019 Gmina Branice Dobudowa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Lewicach Lewice, dz. nr 451, 834   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia. Wydano zaświadczenie z urzędu.
42. AB.6743.4.13.2019 25.03.2019 Gmina Branice Dobudowa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Wysokiej Wysoka, dz. nr 315/2   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia. Wydano zaświadczenie z urzędu.
43. AB.6743.3.8.2019 08.04.2019 Anna Konik-Bezpalko

Budowa napowietrznej linii niskiego napięcia wraz z demontażem istniejącej linii nN na działce 398

Babice, dz. nr 398, 399, 464   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
44. AB.6743.1.20.2019 09.07.2019 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głubczycach Budowa abonenckiej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z przyłączem elektroenergetycznym SN Głubczyce, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 7, dz. nr 385/35 384/6   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia. Wydano zaświadczenie z urzędu.
45. AB.6743.3.17.2019 15.07.2019 Agrol Matejka Spółka Jawna

Budowa przyłącza kablowego 15kV wraz z kontenerową stacją transformatorową do zasilania kompleksu magazynowego na zboże firmy Agrol Matejka w Baborowie

Baborów, ul. Kolejowa, dz. nr 634/10, 634/7, 634/16, 634/17, 634/19   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
46. AB.6743.4.39.2019 06.09.2019 Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich Wykonanie oświetlenia parkowego Jakubowice, dz. nr 110, 111, 126