Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego z dnia 27.01.2016 - kanalizacja sanitarna Kietrz-Dzierżysław (Krotoszyn)

AB.6740.2.50.2015

Głubczyce, dnia 27 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72, ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 wraz ze zmianami)

Starosta Głubczycki podaje do publicznej wiadomości, iż:

na wniosek złożony 16 grudnia 2015 r.

Gminy Kietrz

w dniu 27 stycznia 2016 r. została wydana decyzja nr 17/2016

w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego

i udzielenia pozwolenia na budowę

obejmującego

budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami na terenie gminy Kietrz-Krotoszyn

na działce ewidencyjnej nr 2/63 – obręb ewidencyjny Kietrz-miasto oraz na działkach ewidencyjnych nr 44/5, 44/3, 48/6, 48/33, 48/34, 48/9, 48/12, 48/16, 48/27, 48/29, 48/17, 48/15, 48/30, 48/14, 48/19, 48/22, 48/24, 48/36 – obręb ewidencyjny Dzierżysław.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, wydział Architektury i Budownictwa, w godzinach pracy urzędu.

PDFObwieszczenie Starosty Głubczyckiego z dnia 27.01.2016 - kanalizacja sanitarna Kietrz-Dzierżysław (Krotoszyn).pdf