Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wszcęcie postępowania - pobór wody z rzeki Troi dla potrzeb nawodnień rolniczych gruntów we wsi Włodzienin

 

 

 

Nr OŚ.6341.4.2016

Głubczyce, dnia 10 marca 2016 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

/ tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 469 – z późn. zm. /

 

Starosta Głubczycki podaje do wiadomości

 

że na wniosek Pana Łukasza Krechowieckiego – Członka Zarządu Top Farms „Głubczyce” Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 23, 48-100 Głubczyce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Troi w km 25+597 ( w miejscowości Zubrzyce, gm. Głubczce ) za pomocą motopompy spalinowej z koszem ssawnym umieszczonym w nurcie rzeki – dla potrzeb nawodnień rolniczych gruntów we wsi Włodzienin, gm. Branice

 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( pokój nr 304, 305 ) w godzinach pracy Urzędu.

 

Informacja do publicznej wiadomości