Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dotyczące organizacji pozarządowych

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowanie wsparcia realizacji projektów w ramach Programu   „Od zależności ku samodzielności” edycja 2020 r. 

Minister zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (Dz.U. z 219 r. poz. 688, z pźn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów.

Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie  www.mrpips.gov.pl

 

__________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do udziału w konkursie „Partnerstwo bez granic”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, na obszarze Województwa Opolskiego, w roku 2019 przez samorządy lokalne, instytucje i organizacje pozarządowe.  

W sprawach dotyczących szczegółu programu można kontaktować się na adres: www.j.sekowska@opolskie.pl

 

 

 

 

PDFInformacja z przebiegu konsultacji projektu.pdf

Metryczka
 • opublikowano:
  31-03-2017 09:46
  przez: Lesław Galaszkiewicz
 • zmodyfikowano:
  04-02-2020 09:48
  przez: Lesław Galaszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Głubczycach
  odwiedzin: 2906
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Kochanowskiego 15

Dane kontaktowe:

fax: 77 485 20 78
e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl
strona www: powiatglubczycki.pl