Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

Wykonanie oraz wdrożenie Aplikacji na komputery stacjonarne, tablety i smartfony pn. “Informator turystyczny z planerem wycieczek” zawierającej niezbędne informacje o dziedzictwie kulturowym objętym projektem.

Wykonanie  oraz  wdrożenie  Aplikacji  na  komputery  stacjonarne,  tablety  i smartfony  pn.  “Informator  turystyczny  z  planerem  wycieczek” zawierającej  niezbędne  informacje  o dziedzictwie kulturowym objętym projektem.

DOC01.Formularz ofertowy.doc

PDF02.Kryteria wyboru oferty.pdf

PDF03.Wymagania dla próbki.pdf

PDF04.Wzór umowy.pdf

PDF05.Załacznik nr 1 do umowy Specyfikacja techniczna aplikacji.pdf

PDFZapytanie cenowe.pdf