Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Biuletyn Informacji Publicznej

wszczęcie postępowania - nawodnienia Top Farms Głubczyce

                                                                                                                                                                              Głubczyce, dnia 8.08.2017 r.

 
   

Nr OŚ. 6341.25.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

 

Starosta Głubczycki, działając na podstawie  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 / oraz art. 127 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne / tekst jednolity Dz. U.                                   z 2017 r. poz. 1121 /

zawiadamia

że na wniosek Pana Krzysztofa Tkacz – Członka Zarządu oraz Pana Łukasza Krechowieckiego – Wiceprezesa Zarządu Top Farms „Głubczyce” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów karbońskich za pomocą studni nr 1 i 2 w miejscowości Lwowiany -  dla potrzeb nawodnień gruntów rolnych o powierzchni 212,00 ha oraz wykonanie urządzeń do poboru wody – tj. studni nr 1 ( dz. ewid. nr 6 obręb Lwowiany )  i studni nr 2 ( dz. ewid. nr 8 obręb Lwowiany ).
W związku z powyższym w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia Strony mają prawo przeglądać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach ( pokój nr 304,305 ) akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.  Ponadto na podstawie art. 10 § 1 cyt. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – przed wydaniem decyzji rozstrzygającej w przedmiotowej sprawie, Strony mają prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia do pisemnego wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie.     

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-08-2017
  przez: Ewa Sowińska
 • opublikowano:
  08-08-2017 09:53
  przez: Ewa Sowińska
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Głubczycach
  odwiedzin: 1047
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Kochanowskiego 15

Dane kontaktowe:

fax: 77 485 20 78
e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl
strona www: powiatglubczycki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×