Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Biuletyn Informacji Publicznej

wszczęcie poswtępowaniawodnoprawnego - nawodnienia Sucha Psina


                                                                             Głubczyce dnia 4 września 2017 r.

OŚ.6341.27.2017

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

 

         Starosta Głubczycki, działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/ oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 /   

zawiadamia

że na wniosek Pani Ewy Matejka – Gospodarstwo Rolne, Dzielów 23, 48-120 Baborów zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni wierconej - dla potrzeb nawodnień gruntów rolnych oraz wykonanie urządzenia do poboru wody – tj. studni wierconej zlokalizowanej na działce nr 49 obręb Sucha Psina.                                                 

            Równocześnie informuję o uprawnieniach stron wynikających z art. 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. 304 – 305 w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Głubczycach : www.bip.powiatglubczycki.pl, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu Miejskiego w Baborowie.

 

                                                                                                                                                                              Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                           mgr inż. Ewa Sowińska

                                                                                                                                                                                     Kierownik

                                                                                                                                                            Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictw

                                                                                                                                                                    Dokument nie zawiera podpisu

                                                                                                                                                                         Podpis elektroniczny                          

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2017
  przez: Ewa Sowińska
 • opublikowano:
  04-09-2017 12:58
  przez: Ewa Sowińska
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Głubczycach
  odwiedzin: 933
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Kochanowskiego 15

Dane kontaktowe:

fax: 77 485 20 78
e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl
strona www: powiatglubczycki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×