Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Biuletyn Informacji Publicznej

wszczęcie postępowania -pobór wód podziemnych Jędrychowicach


                                                                                        Głubczyce dnia 2 listopada 2017 r.

OŚ.6341.29.2017

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

         Starosta Głubczycki, działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/ oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne / tekst jednolity          Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 /   

Zawiadamia

że na wniosek Pani Anny Kruczek – Kierownika Samorządowego  Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie uchylenia decyzji Starosty Głubczyckiego  nr OŚ-6223/7/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych za pomocą studni kopanej,                                              zlokalizowanej na działce nr 207/4 obręb Jędrychowice, gm. Branice dla potrzeb wodociągu w Jędrychowicach.

            Równocześnie informuję o uprawnieniach stron wynikających z art. 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. 304 – 305 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczeniew publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Starostwa Powiatowegow Głubczycach : www.bip.powiatglubczycki.pl, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu Gminy w Branicach.

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-11-2017
  przez: Ewa Sowińska
 • opublikowano:
  02-11-2017 11:31
  przez: Ewa Sowińska
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Głubczycach
  odwiedzin: 855
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Kochanowskiego 15

Dane kontaktowe:

fax: 77 485 20 78
e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl
strona www: powiatglubczycki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×