Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Biuletyn Informacji Publicznej

wszczęcie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Nr OŚ.6341.5.2014 z dnia 11.07.2014 - na wniosek ZUK Baborów


                                                                                               Głubczyce dnia 14 listopada 2017 r.

OŚ.6341.15.1.2017

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

         Starosta Głubczycki, działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/ oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne / tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 /   

Zawiadamia

że na wniosek Pana Tomasza Krupa – Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Baborów z siedzibą ul. Krakowska 3, 48-120 Baborów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Głubczyckiego Nr OŚ.6341.5.2014 z dnia 11 lipca 2014 r., zmienionego decyzją  Nr OŚ.6341.35.2016.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r. oraz decyzją nr OŚ.6341.15.2017 z dnia  3 lipca 2017 r. – w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.  Wniosek ZUK Baborów dotyczy zmiany terminu wykonania obowiązku ustalonego w p. III 6 lit. a i lit. b w.w. pozwolenia wodnoprawnego, polegającego na wykonaniu remontu wylotów kanalizacji deszczowej – do dnia 30.09.2018 r.

            Równocześnie informuję o uprawnieniach stron wynikających z art. 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. 304 – 305 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczeniew publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Głubczycach : www.bip.powiatglubczycki.pl, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu Miejskiego w Baborowie.

 

                                                                                                                                                                              Z up. STAROSTY                                                                                                                                                                            mgr inż. Ewa  Sowińska                                                                                                                                                                                       Kierownik                                                                                                                                                                Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

                                                                                                                                                                     Dokument nie zawiera podpisu                                                                                                                                                                            Podpis elektroniczny                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-11-2017
  przez: Ewa Sowińska
 • opublikowano:
  14-11-2017 10:11
  przez: Ewa Sowińska
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Głubczycach
  odwiedzin: 962
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Kochanowskiego 15

Dane kontaktowe:

fax: 77 485 20 78
e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl
strona www: powiatglubczycki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×