Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - budowa podziemnego zbiornika paliwa - niekomercyjna stacja paliw, Baborów, ul. Wincentego Witosa na działkach ewidencyjnych nr 1655/3, nr 1656, nr 1657

AB.6740.3.1.2018

Głubczyce, dnia 12 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72, ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 wraz z późniejszymi zmianami)

Starosta Głubczycki podaje do wiadomości, iż:

na wniosek złożony dnia 12.01.2018r.

Pana Andrzeja Machety reprezentującego AMM TRANSPORT Andrzej Macheta,
 ul. Wyzwolenia 47, 47-480 Krowiarki

została wydana decyzja nr 61/2018 w dniu 12 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego

i udzielenia pozwolenia na budowie

dla inwestycji polegającej na

budowy podziemnego zbiornika paliwa – niekomercyjnej stacji paliw, w miejscowości Baborów, przy ulicy Wincentego Witosa, na działkach ewidencyjnych nr 1655/3, nr 1656, nr 1657.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz załączonymi do niej materiałami  w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, tel.: 77/4053676, w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałki w godz. 730-1600 i piątki w godz. 730-1500, wtorki, środy i czwartki w godz. 730-1530.

 

Z up. STAROSTY

mgr inż. Marceli Głogiewicz

Kierownik Wydziału

Budownictwa i Architektury

PDFObwieszczenie Starosty Głubczyckiego z dnia 12 marca 2018r. - zbiornik paliwa.pdf