Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja II

Obrady rozpoczęto 2018-12-13 o godz. 15:07:22, a zakończono o godz. 18:32:12 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Jerzy Naszkiewicz
 2. Leszek Bac
 3. Bartosz Rudziński
 4. Wojciech Bernacki
 5. Marian Podkowka
 6. Artur Czechowicz
 7. Irena Sapa
 8. Radoslaw Gorzko
 9. Jan Jasion
 10. Tadeusz Krupa
 11. Benedykt Pospiszyl
 12. Anita Juchno
 13. Piotr Soczyński


1. Otwarcie obrad. (15:07:00)


2. Przyjęcie życzeń świątecznych od harcerzy wraz ze wspólnym kolędowaniem (15:08:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:30:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączyli radni:

 1. Maria Farasiewicz
 2. Bogdan Kulik
 3. Tomasz Ognisty


3. Przyjęcie porządku obrad. (15:30:00)


4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (15:43:00)


5. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:43:00)

       a. zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok, (15:43:00)

Glosowanie w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok (15:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Anita Juchno, Radoslaw Gorzko, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Marian Podkowka, Irena Sapa, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Jerzy Naszkiewicz, Leszek Bac, Tomasz Ognisty

       b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:50:00)

Głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Marian Podkowka, Wojciech Bernacki, Anita Juchno, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Benedykt Pospiszyl, Radoslaw Gorzko, Maria Farasiewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Leszek Bac, Tomasz Ognisty, Jerzy Naszkiewicz

       c. uchwalenia budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (15:52:00)

Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (16:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Wojciech Bernacki, Anita Juchno, Tadeusz Krupa, Irena Sapa, Maria Farasiewicz, Radoslaw Gorzko, Jan Jasion, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkowka, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Leszek Bac, Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty

       d. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, (16:35:00)

Głosowanie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (16:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Marian Podkowka, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Artur Czechowicz, Anita Juchno, Irena Sapa, Maria Farasiewicz, Radoslaw Gorzko, Bartosz Rudziński, Jan Jasion
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Leszek Bac, Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty

       e. zmiany Uchwały Nr XLIII/270/2018 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (16:38:00)

Nastąpiła zmiana quorum (16:40:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Sesję opuścili radni:

 1. Leszek Bac

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/270/2018 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (16:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Marian Podkowka, Anita Juchno, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Benedykt Pospiszyl, Tomasz Ognisty, Radoslaw Gorzko, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Irena Sapa, Jerzy Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz

       f. przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Opolskiego związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r., (16:41:00)

Nastąpiła zmiana quorum (16:41:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączyli radni:

 1. Leszek Bac

Głosowanie w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Opolskiego związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r (16:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Soczyński, Anita Juchno, Bogdan Kulik, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Marian Podkowka, Benedykt Pospiszyl, Radoslaw Gorzko, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Tomasz Ognisty, Irena Sapa, Maria Farasiewicz, Jerzy Naszkiewicz, Tadeusz Krupa

       g. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów na rok 2019, (16:43:00)

Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów na rok 2019 (16:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Marian Podkowka, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Jerzy Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, Radoslaw Gorzko, Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz

       h. uchwalenia Statutu Powiatu Głubczyckiego (16:45:00)

Nastąpiła zmiana quorum (17:07:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Sesję opuścili radni:

 1. Tomasz Ognisty

Głosowanie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Głubczyckiego (17:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anita Juchno, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkowka, Leszek Bac, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński, Radoslaw Gorzko, Artur Czechowicz, Jan Jasion, Jerzy Naszkiewicz, Irena Sapa, Tadeusz Krupa

       i. delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, (17:08:00)

Nastąpiła zmiana quorum (17:08:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączyli radni:

 1. Tomasz Ognisty

Głosowanie w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (17:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Marian Podkowka, Irena Sapa, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Jerzy Naszkiewicz, Artur Czechowicz, Radoslaw Gorzko, Maria Farasiewicz, Tomasz Ognisty

       j. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok, (17:10:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok, (17:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Tadeusz Krupa, Benedykt Pospiszyl, Radoslaw Gorzko, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Anita Juchno, Marian Podkowka, Irena Sapa, Jerzy Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Tomasz Ognisty

       k. ustalenia wysokości diet radnych, (17:12:00)

Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych (17:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Irena Sapa, Tadeusz Krupa, Jan Jasion
 • PRZECIW (6):
  Bartosz Rudziński, Marian Podkowka, Leszek Bac, Jerzy Naszkiewicz, Artur Czechowicz, Tomasz Ognisty
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Radoslaw Gorzko, Maria Farasiewicz

       l. ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Głubczyckiego. (17:41:00)

Głosowanie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Głubczyckiego (17:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Kulik, Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Radoslaw Gorzko, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Jerzy Naszkiewicz, Leszek Bac, Marian Podkowka, Artur Czechowicz, Tomasz Ognisty, Maria Farasiewicz
 • PRZECIW (1):
  Bartosz Rudziński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Soczyński

       m. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2019 (17:46:00)

Głosowanie w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2019 (17:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Irena Sapa, Marian Podkowka, Benedykt Pospiszyl, Jerzy Naszkiewicz, Tadeusz Krupa, Tomasz Ognisty, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Radoslaw Gorzko, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz


6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach. (17:47:00)


7. Interpelacje i zapytania radnych. (18:05:00)


8. Wnioski i oświadczenia radnych. (18:14:00)


9. Zakończenie obrad. (18:32:00)


Zakończono sesję (18:32:12)

Metryczka
 • wytworzono:
  04-01-2019
  przez: Lesław Galaszkiewicz
 • opublikowano:
  04-01-2019 13:15
  przez: Lesław Galaszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Głubczycach
  odwiedzin: 437
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Kochanowskiego 15

Dane kontaktowe:

fax: 77 485 20 78
e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl
strona www: powiatglubczycki.pl