Przejdź do treści strony WCAG

Sesja III

Imienny wykaz głosowań radnych z III sesji Rady Powiatu

Obrady rozpoczęto 24-01-2019 o godz. 15:11, a zakończono o godz. 17:10 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

1. Jerzy Naszkiewicz

2. Leszek Bac

3. Bartosz Rudziński

4. Wojciech Bernacki

5. Maria Farasiewicz

6. Bogdan Kulik

7. Marian Podkówka

8. Irena Sapa

9. Bronisława Pawlik

10. Radosław Gorzko

11. Jan Jasion

12. Tadeusz Krupa

13. Benedykt Pospiszyl

14. Anita Juchno

15. Piotr Soczyński

 

1. Otwarcie obrad. (15:11)

2. Przyjęcie porządku obrad. (15:12)

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (15:16)

4. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:17)

a. zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok, (15:17)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok, (15:25)

Wyniki imienne:

ZA(15): Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Anita Juchno, Tadeusz Krupa, Irena Sapa, Jerzy Naszkiewicz, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (15:27)

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy (15:29)

Wyniki imienne:

ZA(15): Bogdan Kulik, Leszek Bac, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Jerzy Naszkiewicz, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Maria Farasiewicz, Irena Sapa, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

c. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego, (15:29)

Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego, (15:32)

Wyniki imienne:

ZA(15): Bogdan Kulik, Anita Juchno, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Leszek Bac, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Irena Sapa, Marian Podkówka, Maria Farasiewicz, Jerzy Naszkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

d. określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty, (15:32)

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty, (15:37)

Wyniki imienne:

ZA(15): Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko, Irena Sapa, Bartosz Rudziński, Jerzy Naszkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

e. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach (15:37)

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach (15:40)

Wyniki imienne:

ZA(15): Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Piotr Soczyński, Jan Jasion, Irena Sapa, Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Anita Juchno, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, Jerzy Naszkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

f. powołania Komisji skarg, wniosków i petycji, (15:41)

Uchwała w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji, (15:44)

Wyniki imienne:

ZA(15): Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Irena Sapa, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Jerzy Naszkiewicz, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

g. powołania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Głubczyckiego, (15:44)

Uchwała w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Głubczyckiego, (15:46)

Wyniki imienne:

ZA(15): Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, Leszek Bac, Irena Sapa, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Marian Podkówka, Anita Juchno, Jerzy Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

h. zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2019 rok, (15:47)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2019 rok, (15:49)

Wyniki imienne:

ZA(15): Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Irena Sapa, Jerzy Naszkiewicz, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Maria Farasiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

i. zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2019 rok, (15:49)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2019 rok, (15:53)

Wyniki imienne:

ZA(15): Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Irena Sapa, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Jerzy Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, Leszek Bac, Bartosz Rudziński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

j. zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2019 rok, (15:53)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2019 rok, (15:56)

Wyniki imienne:

ZA(15): Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Marian Podkówka, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Piotr Soczyński, Radosław Gorzko, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Jerzy Naszkiewicz, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

k. zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego

2019 rok, (15:56)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego

2019 rok, (16:00)

Wyniki imienne:

ZA(15): Anita Juchno, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Leszek Bac, Bronisława Pawlik, Jerzy Naszkiewicz, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa, Bartosz Rudziński, Piotr Soczyński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

l. zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach (16:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach (16:03)

Wyniki imienne:

ZA(15): Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Marian Podkówka, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Bronisława Pawlik, Irena Sapa, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Jerzy Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, Piotr Soczyński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

m. zmiany uchwały Nr XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego (16:03)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego (16:07)

Wyniki imienne:

ZA(15): Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, Irena Sapa, Anita Juchno, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Jerzy Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński, Piotr Soczyński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

n. ustalenia wysokości diet radnych (16:07)

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet radnych (16:22)

Wyniki imienne:

ZA(11): Bogdan Kulik, Bronisława Pawlik, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Piotr Soczyński, Anita Juchno

PRZECIW(4): Jerzy Naszkiewicz, Leszek Bac, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach. (16:22)

6. Interpelacje i zapytania radnych. (16:46)

7. Wnioski i oświadczenia radnych. (16:53)

8. Zakończenie obrad. (17:10)

Zakończono sesję (17:10)