Przejdź do treści strony WCAG

Sesja VII

Imienny wykaz głosowań radnych z VII sesji Rady Powiatu
Obrady rozpoczęto 13-06-2019 o godz. 12:03, a zakończono o godz. 16:55 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych:
1. Bartosz Rudziński
2. Wojciech Bernacki
3. Maria Farasiewicz
4. Bogdan Kulik
5. Marian Podkówka
6. Artur Czechowicz
7. Irena Sapa
8. Bronisława Pawlik
9. Radosław Gorzko
10. Jan Jasion
11. Tadeusz Krupa
12. Anita Juchno
13. Benedykt Pospiszyl
14. Tomasz Ognisty
15. Piotr Soczyński
Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Głubczycach. (13:26)
Wyniki imienne:
ZA(14): Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Irena Sapa, Tomasz Ognisty, Maria Farasiewicz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Marian Podkówka
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Jerzy Naszkiewicz, Leszek Bac
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok, (14:17)
Wyniki imienne:
ZA(14): Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Bronisława Pawlik, Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Marian Podkówka
NIEOBECNI(2): Jerzy Naszkiewicz, Leszek Bac
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu (14:19)
Wyniki imienne:
ZA(14): Piotr Soczyński, Tomasz Ognisty, Wojciech Bernacki, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Marian Podkówka
NIEOBECNI(2): Jerzy Naszkiewicz, Leszek Bac
Nastąpiła zmiana quorum (15:00)
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16
Do sesji dołączył radny Leszek Bac
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2018 rok (15:45)
Wyniki imienne:
ZA(14): Irena Sapa, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Tomasz Ognisty, Anita Juchno, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Piotr Soczyński, Bartosz Rudziński
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Marian Podkówka, Leszek Bac
NIEOBECNI(1): Jerzy Naszkiewicz
Nastąpiła zmiana quorum (15:49)
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15
Sesję opuścił radny Tomasz Ognisty
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok (15:49)
Wyniki imienne:
ZA(13): Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Artur Czechowicz, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Leszek Bac, Marian Podkówka
NIEOBECNI(2): Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty
Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (15:54)
Wyniki imienne:
ZA(15): Leszek Bac, Piotr Soczyński, Irena Sapa, Anita Juchno, Bogdan Kulik, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIEOBECNI(2): Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:59)
Wyniki imienne:
ZA(15): Irena Sapa, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Anita Juchno, Piotr Soczyński, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIEOBECNI(2): Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty
Uchwała w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach (16:01)
Wyniki imienne:
ZA(15): Irena Sapa, Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIEOBECNI(2): Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty
Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Głubczyckiego od dnia 1 września 2019 roku. (16:03)
Wyniki imienne:
ZA(15): Piotr Soczyński, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Bogdan Kulik, Leszek Bac, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIEOBECNI(2): Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty
Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do klastra energii pod nazwą Klaster Energii "Powiatu Głubczyckiego" (16:07)
Wyniki imienne:
ZA(15): Leszek Bac, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Wojciech Bernacki, Marian Podkówka, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty
Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (16:09)
Wyniki imienne:
ZA(15): Leszek Bac, Irena Sapa, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIEOBECNI(2): Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty