Przejdź do treści strony WCAG

Sesja VIII

Imienny wykaz głosowań radnych z VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu
 

Obrady rozpoczęto 11-07-2019 o godz. 07:42, a zakończono o godz. 07:58 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych:

1. Leszek Bac

2. Wojciech Bernacki

3. Bogdan Kulik

4. Marian Podkówka

5. Artur Czechowicz

6. Irena Sapa

7. Bronisława Pawlik

8. Radosław Gorzko

9. Jan Jasion

10. Tadeusz Krupa

11. Anita Juchno

12. Benedykt Pospiszyl

13. Tomasz Ognisty

 

Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (07:52)

 

Wyniki imienne:

ZA(12):

Wojciech Bernacki, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Anita Juchno, Artur Czechowicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/(4):

Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Tomasz Ognisty, Piotr Soczyński.

 

Radny Tomasz Ognisty ze względu na brak tabletu nie brał udziału w głosowaniu.

 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (07:54)

 

Wyniki imienne:

ZA(12):

Anita Juchno, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, Tadeusz Krupa, Leszek Bac, Artur Czechowicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/(4):

Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Tomasz Ognisty, Piotr Soczyński

 

Radny Tomasz Ognisty ze względu na brak tabletu nie brał udziału w głosowaniu.