Przejdź do treści strony WCAG

Sesja IX

 

Imienny wykaz głosowań radnych z IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu
 

Obrady rozpoczęto 12-08-2019 o godz. 07:42, a zakończono o godz. 07:59 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych:

1. Leszek Bac

2. Bartosz Rudziński

3. Maria Farasiewicz

4. Bogdan Kulik

5. Tomasz Ognisty

6. Marian Podkówka

7. Artur Czechowicz

8. Irena Sapa

9. Bronisława Pawlik

10. Radosław Gorzko

11. Jan Jasion

12. Benedykt Pospiszyl

13. Piotr Soczyński

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze                           w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, (07:46)

 

Wyniki imienne:

ZA(13): Piotr Soczyński, Leszek Bac, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Anita Juchno

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (07:48)

 

Wyniki imienne:

ZA(13): Piotr Soczyński, Leszek Bac, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko, Tomasz Ognisty

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Anita Juchno

 

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr V/54/2019 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (07:55)

 

Wyniki imienne:

ZA(13): Piotr Soczyński, Leszek Bac, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Tomasz Ognisty

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Anita Juchno