Przejdź do treści strony WCAG

Sesja X

Obrady rozpoczęto 2019-09-19 o godz. 15:05:01, a zakończono o godz. 18:32:37 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Leszek Bac
 2. Bartosz Rudziński
 3. Wojciech Bernacki
 4. Maria Farasiewicz
 5. Bogdan Kulik
 6. Marian Podkówka
 7. Artur Czechowicz
 8. Irena Sapa
 9. Bronisława Pawlik
 10. Radosław Gorzko
 11. Jan Jasion
 12. Tadeusz Krupa
 13. Benedykt Pospiszyl
 14. Anita Juchno
 15. Piotr Soczyński
 16. Krzysztof Hajda

zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok,

Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok. (16:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Bogdan Kulik, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Irena Sapa, Piotr Soczyński, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Ognisty

zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (16:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, Krzysztof Hajda, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Ognisty

stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Głubczycach,

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Głubczycach (16:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Irena Sapa, Leszek Bac, Anita Juchno, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Krzysztof Hajda, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Ognisty

szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach,

Uchwała w sprawie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach, (16:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Soczyński, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Marian Podkówka, Bogdan Kulik, Radosław Gorzko, Leszek Bac, Bronisława Pawlik, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Krzysztof Hajda, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Ognisty

likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Głubczycach,

Uchwała w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Głubczycach. (16:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Irena Sapa, Bogdan Kulik, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Krzysztof Hajda, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Ognisty

zmiany Uchwały Nr II/22/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Głubczyckiego,

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/22/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Głubczyckiego. (16:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Leszek Bac, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Irena Sapa, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, Jan Jasion, Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Ognisty

ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,

Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. (16:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Leszek Bac, Anita Juchno, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Krzysztof Hajda, Tadeusz Krupa, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Ognisty

skargi na działalność Zarządu Powiatu w Głubczycach,

Uchwała w sprawie skargi na działalność Zarządu Powiatu w Głubczycach. (16:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Krzysztof Hajda, Anita Juchno, Bronisława Pawlik, Bogdan Kulik, Jan Jasion, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Ognisty

zmiany Uchwały Nr I/9/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr I/9/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. (16:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Krzysztof Hajda, Jan Jasion, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, Irena Sapa, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Bronisława Pawlik, Bogdan Kulik, Tadeusz Krupa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Ognisty

zmiany Uchwały Nr I/13/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr I/13/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. (16:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Soczyński, Irena Sapa, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Tadeusz Krupa, Leszek Bac, Krzysztof Hajda, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Ognisty

upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podpisywania delegacji Przewodniczącemu Rady Powiatu

Uchwała w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podpisywania delegacji Przewodniczącemu Rady Powiatu (16:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, Krzysztof Hajda, Tadeusz Krupa, Leszek Bac, Bogdan Kulik, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Ognisty


Zakończono sesję (18:32:37)