Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja IX- 12.08.2019

Obrady rozpoczęto 2019-08-12 o godz. 07:42:32, a zakończono o godz. 07:59:37 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Leszek Bac
 2. Bartosz Rudziński
 3. Maria Farasiewicz
 4. Bogdan Kulik
 5. Tomasz Ognisty
 6. Marian Podkówka
 7. Artur Czechowicz
 8. Irena Sapa
 9. Bronisława Pawlik
 10. Radosław Gorzko
 11. Jan Jasion
 12. Benedykt Pospiszyl
 13. Piotr Soczyński


1. Otwarcie obrad. (07:42:00)


2. Przyjęcie porządku obrad. (07:42:00)


3. Podjęcie uchwał w sprawach: (07:44:00)

       a. zmiany uchwały dotyczącej zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, (07:44:00)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, (07:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Soczyński, Leszek Bac, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Anita Juchno

       b. zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, (07:47:00)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (07:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Soczyński, Leszek Bac, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko, Tomasz Ognisty
 • BRAK GŁOSU(3):
  Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Anita Juchno

       c. zmiany Uchwały Nr V/54/2019 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (07:49:00)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr V/54/2019 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (07:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Soczyński, Leszek Bac, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Tomasz Ognisty
 • BRAK GŁOSU(3):
  Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Anita Juchno


4. Złożenie ślubowania przez nowego radnego. (07:55:00)


5. Zakończenie obrad. (07:59:00)


Zakończono sesję (07:59:37)