Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XI sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 24.10.2019

Obrady rozpoczęto 2019-10-24 o godz. 15:08:52, a zakończono o godz. 18:31:34 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Leszek Bac
 2. Bartosz Rudziński
 3. Wojciech Bernacki
 4. Maria Farasiewicz
 5. Bogdan Kulik
 6. Marian Podkówka
 7. Artur Czechowicz
 8. Irena Sapa
 9. Bronisława Pawlik
 10. Radosław Gorzko
 11. Jan Jasion
 12. Tadeusz Krupa
 13. Benedykt Pospiszyl
 14. Anita Juchno
 15. Piotr Soczyński
 16. Krzysztof Hajda


1. Otwarcie obrad. (15:08:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:10:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16


2. Przyjęcie porządku obrad. (15:11:00)


3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (15:11:00)


4. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:17:00)

       a. zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (15:17:00)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (15:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, Irena Sapa, Tadeusz Krupa, Maria Farasiewicz, Leszek Bac, Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Ognisty

Nastąpiła zmiana quorum (15:22:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Tomasz Ognisty

       b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:23:00)

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Marian Podkówka, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Bogdan Kulik, Radosław Gorzko, Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński, Krzysztof Hajda
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Leszek Bac

       c. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach (15:30:00)

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach (15:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Soczyński, Irena Sapa, Anita Juchno, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Krzysztof Hajda, Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

       d. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej trzyletniej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach w czteroletnią Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach (15:32:00)

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej trzyletniej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach w czteroletnią Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach (15:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Anita Juchno, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Marian Podkówka, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, Krzysztof Hajda, Tadeusz Krupa, Leszek Bac, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko, Tomasz Ognisty, Bartosz Rudziński

       e. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach (15:33:00)

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach (15:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Bac, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Piotr Soczyński, Marian Podkówka, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Krzysztof Hajda, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Jan Jasion, Tomasz Ognisty, Maria Farasiewicz

       f. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach w pięcioletnie Technikum nr 2 w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach (15:34:00)

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach w pięcioletnie Technikum nr 2 w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach (15:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Bac, Anita Juchno, Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Marian Podkówka, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, Radosław Gorzko, Krzysztof Hajda, Tadeusz Krupa, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Tomasz Ognisty

       g. przyjęcia stanowiska w zakresie świadczenia przez domy pomocy społecznej usług opiekuńczych (15:35:00)

Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie świadczenia przez domy pomocy społecznej usług opiekuńczych (16:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Tomasz Ognisty, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko
 • PRZECIW (1):
  Bartosz Rudziński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Leszek Bac, Marian Podkówka


5. Informacja o funkcjonowaniu PKS w Głubczycach. (16:25:00)


6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Głubczyckiego oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej i Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach za I półrocze 2019 roku. (17:27:00)


7. Przyznanie statuetek „Głubczyckiego Lwa”. (17:28:00)


8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. (17:40:00)


9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach. (17:43:00)


10. Interpelacje i zapytania radnych. (17:58:00)


11. Wnioski i oświadczenia radnych. (17:58:00)


12. Zakończenie obrad. (18:31:00)


Zakończono sesję (18:31:34)