Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIII sesja Rady Powiatu - 21.11.2019

Obrady rozpoczęto 2019-11-21 o godz. 15:04:47, a zakończono o godz. 17:51:30 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Bartosz Rudziński
 2. Wojciech Bernacki
 3. Maria Farasiewicz
 4. Bogdan Kulik
 5. Marian Podkówka
 6. Artur Czechowicz
 7. Irena Sapa
 8. Bronisława Pawlik
 9. Radosław Gorzko
 10. Jan Jasion
 11. Tadeusz Krupa
 12. Anita Juchno
 13. Piotr Soczyński
 14. Krzysztof Hajda


1. Otwarcie obrad (15:04:00)


2. Przyjęcie porządku obrad (15:05:00)


3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (15:08:00)


4. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:08:00)

       a. zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (15:08:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:10:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Leszek Bac

Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (15:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Marian Podkówka, Leszek Bac, Anita Juchno, Irena Sapa, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Krzysztof Hajda, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Ognisty, Benedykt Pospiszyl

       b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:22:00)

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Leszek Bac, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Piotr Soczyński, Wojciech Bernacki, Krzysztof Hajda, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Jan Jasion, Irena Sapa, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Ognisty, Benedykt Pospiszyl

       c. zmiany Uchwały Nr XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego (15:23:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:27:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Nastąpiła zmiana quorum (15:27:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego (15:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Leszek Bac, Krzysztof Hajda, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Irena Sapa, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Piotr Soczyński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Ognisty, Benedykt Pospiszyl

Nastąpiła zmiana quorum (15:28:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączyli radni:

 1. Benedykt Pospiszyl

Nastąpiła zmiana quorum (15:28:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Tomasz Ognisty

       d. zmiany Uchwały Nr XXXIX/233/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez zakup i montaż pomp ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego (15:29:00)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/233/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez zakup i montaż pomp ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego (15:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Bac, Anita Juchno, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Tomasz Ognisty, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka, Irena Sapa

       e. dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku (15:35:00)

Uchwała w sprawie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku (15:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Bac, Bogdan Kulik, Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, Bartosz Rudziński, Tomasz Ognisty, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Irena Sapa, Marian Podkówka, Artur Czechowicz, Piotr Soczyński

       f. przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” (15:36:00)

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” (15:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Bac, Bogdan Kulik, Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka, Tadeusz Krupa, Irena Sapa, Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Piotr Soczyński, Maria Farasiewicz, Anita Juchno

       g. ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (15:48:00)

Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (15:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Bac, Krzysztof Hajda, Anita Juchno, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Piotr Soczyński, Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Bogdan Kulik, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Marian Podkówka, Tomasz Ognisty

       h. zmiany Uchwały Nr XXXIX/280/2013 Rady Powiatu w Głubczycach zmienionej Uchwałą Nr XLIX/358/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Głubczycki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (15:51:00)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/280/2013 Rady Powiatu w Głubczycach zmienionej Uchwałą Nr XLIX/358/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Głubczycki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (15:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Bogdan Kulik, Anita Juchno, Bronisława Pawlik, Krzysztof Hajda, Irena Sapa, Radosław Gorzko, Piotr Soczyński, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Leszek Bac, Tomasz Ognisty
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Artur Czechowicz


5. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Głubczycach (15:54:00)


6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach (17:02:00)


7. Interpelacje i zapytania radnych (17:33:00)


8. Wnioski i oświadczenia radnych (17:33:00)


9. Zakończenie obrad (17:51:00)


Zakończono sesję (17:51:30)