Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska

L.p.

Nr sprawy

Data dokonania zgłoszenia

Data przyjęcia zgłoszenia

Oznaczenie prowadzącego instalację

 Zgłoszenie/

Aktualizacja zgłoszenia (zmiana danych)/ Ponowne zgłoszenie

Rezygnacja z rozpoczęcia eksploatacji instalacji/ zakończenie eksploatacji instalacji

Adres Zakładu na terenie którego jest prowadzona

eksploatacja instalacji

Informacja  o wniesieniu sprzeciwu/ zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

         Informacja   o uwagach o których mowa w art. 152b ust.3/ odpowiedzi na wniesione uwagi

1.

OŚ.6221.18.2019

12.11.2019 r.

19.11.2019 r.

Polkomtel Infrastruktura    sp. z o.o.

Aktualizacja zgłoszenia instalacji

 

-

Stacja Bazowa BT 22373 Kietrz

ul. Okrzei 6

48-130 Kietrz

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  12-12-2019
  przez: Lesław Galaszkiewicz
 • opublikowano:
  12-12-2019 09:22
  przez: Lesław Galaszkiewicz
 • zmodyfikowano:
  12-12-2019 09:33
  przez: Lesław Galaszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Głubczycach
  odwiedzin: 350
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Kochanowskiego 15

Dane kontaktowe:

fax: 77 485 20 78
e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl
strona www: powiatglubczycki.pl