Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska

 

 

L.p

Nr sprawy

Data dokonania zgłoszenia

Data przyjęcia zgłoszenia

Oznaczenie prowadzącego instalację

 

 Zgłoszenie/ Aktualizacja zgłoszenia (zmiana danych)/ Ponowne zgłoszenie

Rezygnacja z rozpoczęcia eksploatacji instalacji/ zakończenie eksploatacji instalacji

Adres Zakładu na terenie którego jest prowadzona eksploatacja instalacji

Informacja 
o wniesieniu sprzeciwu/ zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Informacja o uwagach o których mowa w art. 152b ust.3/ odpowiedzi na wniesione uwagi

1.

OŚ.6221.18.2019

12.11.2019 

19.11.2019 

Polkomtel Infrastruktura    sp. z o.o.

Aktualizacja zgłoszenia instalacji

-

Stacja Bazowa BT 22373 Kietrz
ul. Okrzei 6
48-130 Kietrz

-

-

2.

OŚ.6221.2.2020

24.04.2020 

5.05.2020 

Orange Polska S.A.

Aktualizacja zgłoszenia instalacji

-

Stacja Bazowa 5044 Branice
ul. Żymierskiego 2
Branice

-

-

3.

OŚ.6221.3.2020

4.05.2020

13.05.2020

Orange Polska S.A.

Aktualizacja zgłoszenia instalacji

-

Stacja Bazowa 5030 Kietrz (37133N! KOP_KIETRZ_ZATORZE)
ul. Zatorze 2
48-130 Kietrz

-

-

4.

OŚ.6221.6.2020

3.06.2020

 

Orange Polska S.A.

Aktualizacja zgłoszenia instalacji

-

Stacja Bazowa 5045 Pietrowice (37158_ KOP_GLUBCZYCE_
PIETROWICE))
gm. Głubczyce
dz. nr ewid. 50/2 

 

 

5. OŚ.6221.7.2020 15.06.2020 8.07.2020 Orange Polska S.A. Aktualizacja zgłoszenia instalacji - Stacja Bazowa
5014 GLUBCZYCE(37130N!_GLUBCZYCE
_FABRYCZNA)
Głubczyce, ul. Fabryczna 3
               

 

PDFZgłoszenie Branice Żymierskiego Orange.pdf
PDFzgłoszenie Fabryczna Głubczyce Orange.pdf
PDFZgłoszenie Kietrz Okrzei Polkomtel.pdf
PDFZgłoszenie Kietrz Zatorze Orange.pdf