Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIV sesja Rady Powiatu - 12.12.2019

Obrady rozpoczęto 2019-12-12 o godz. 13:08:53, a zakończono o godz. 15:25:10 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Bartosz Rudziński
 2. Wojciech Bernacki
 3. Bogdan Kulik
 4. Marian Podkówka
 5. Artur Czechowicz
 6. Irena Sapa
 7. Radosław Gorzko
 8. Jan Jasion
 9. Tadeusz Krupa
 10. Benedykt Pospiszyl
 11. Anita Juchno
 12. Piotr Soczyński
 13. Krzysztof Hajda


1. Otwarcie posiedzenia (13:08:00)


2. Przyjęcie porządku obrad (13:13:00)


3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (13:15:00)


4. Podjęcie uchwał w sprawach: (13:15:00)

       a. zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (13:15:00)

Nastąpiła zmiana quorum (13:16:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Leszek Bac

Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (13:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Kulik, Irena Sapa, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Krzysztof Hajda, Artur Czechowicz, Wojciech Bernacki, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU(3):
  Maria Farasiewicz, Tomasz Ognisty, Bronisława Pawlik

       b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej (13:19:00)

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (13:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Irena Sapa, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Krzysztof Hajda, Marian Podkówka, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Piotr Soczyński, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU(3):
  Maria Farasiewicz, Tomasz Ognisty, Bronisława Pawlik

       c. uchwalenia budżetu powiatu głubczyckiego na 2020 rok (13:20:00)

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu głubczyckiego na 2020 rok (14:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Irena Sapa, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Jan Jasion, Krzysztof Hajda, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Leszek Bac, Marian Podkówka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Maria Farasiewicz, Tomasz Ognisty, Bronisława Pawlik

       d. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (14:17:00)

Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (14:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Irena Sapa, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Piotr Soczyński, Krzysztof Hajda, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Marian Podkówka, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Maria Farasiewicz, Tomasz Ognisty, Bronisława Pawlik

Nastąpiła zmiana quorum (14:37:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Maria Farasiewicz

       e. zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach na lata 2019 - 2021 (14:38:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach na lata 2019 - 2021 (14:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bogdan Kulik, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Anita Juchno, Krzysztof Hajda, Piotr Soczyński, Marian Podkówka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Ognisty, Bronisława Pawlik

       f. zmiany Uchwały Nr V/54/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (14:56:00)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr V/54/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (14:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Irena Sapa, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Piotr Soczyński, Krzysztof Hajda, Radosław Gorzko, Marian Podkówka, Tadeusz Krupa, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, Leszek Bac, Artur Czechowicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Ognisty, Bronisława Pawlik

       g. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2020 roku (14:58:00)

Uchwała w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2020 roku (15:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Radosław Gorzko, Anita Juchno, Bogdan Kulik, Krzysztof Hajda, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Leszek Bac, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, Piotr Soczyński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Ognisty, Bronisława Pawlik

       h. przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Opolskiego związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (15:01:00)

Uchwała w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Opolskiego związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bogdan Kulik, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Krzysztof Hajda, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Bartosz Rudziński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Ognisty, Bronisława Pawlik

       i. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok (15:03:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Irena Sapa, Leszek Bac, Krzysztof Hajda, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Piotr Soczyński, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Ognisty, Bronisława Pawlik

       j. ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego (15:04:00)

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego (15:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Benedykt Pospiszyl, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Krzysztof Hajda, Tadeusz Krupa, Anita Juchno, Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Leszek Bac, Maria Farasiewicz, Jan Jasion
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Ognisty, Bronisława Pawlik


5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach (15:06:00)


6. Interpelacje i zapytania radnych (15:17:00)


7. Wnioski i oświadczenia radnych (15:18:00)


8. Zakończenie obrad (15:25:00)


Zakończono sesję (15:25:10)