Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVI sesja Rady Powiatu w Głubczycach


1. Otwarcie obrad (15:08:00)

Obrady rozpoczęto 2020-01-30 o godz. 15:08:10, a zakończono o godz. 18:31:21 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Leszek Bac
 2. Bartosz Rudziński
 3. Wojciech Bernacki
 4. Maria Farasiewicz
 5. Bogdan Kulik
 6. Tomasz Ognisty
 7. Marian Podkówka
 8. Artur Czechowicz
 9. Irena Sapa
 10. Bronisława Pawlik
 11. Radosław Gorzko
 12. Jan Jasion
 13. Tadeusz Krupa
 14. Benedykt Pospiszyl
 15. Anita Juchno
 16. Piotr Soczyński
 17. Krzysztof Hajda


2. Przyjęcie porządku obrad (15:09:00)


3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (15:12:00)


4. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:13:00)

       a. zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2020 rok (15:13:00)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2020 rok (15:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Bac, Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Krzysztof Hajda, Irena Sapa, Anita Juchno, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Wojciech Bernacki, Tomasz Ognisty, Benedykt Pospiszyl

       b. powierzenia w roku 2020 Gminie Głubczyce zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej (15:23:00)

Uchwała w sprawie powierzenia w roku 2020 Gminie Głubczyce zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej (15:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Bogdan Kulik, Leszek Bac, Irena Sapa, Anita Juchno, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Krzysztof Hajda, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Tomasz Ognisty

       c. zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2020 rok (15:24:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2020 rok (15:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Irena Sapa, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik, Piotr Soczyński, Tadeusz Krupa, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Marian Podkówka, Tomasz Ognisty

       d. zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2020 rok (15:29:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2020 rok (15:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Bac, Irena Sapa, Anita Juchno, Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Maria Farasiewicz, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Marian Podkówka, Tomasz Ognisty

       e. zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego na 2020 rok (15:31:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego na 2020 rok (15:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Bac, Bogdan Kulik, Krzysztof Hajda, Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion, Irena Sapa, Piotr Soczyński, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, Tomasz Ognisty

       f. zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2020 rok (15:34:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2020 rok (15:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa, Leszek Bac, Radosław Gorzko, Anita Juchno, Irena Sapa, Krzysztof Hajda, Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Bronisława Pawlik

       g. zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2020 rok (15:37:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2020 rok (15:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Irena Sapa, Leszek Bac, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Krzysztof Hajda, Bronisława Pawlik, Wojciech Bernacki, Marian Podkówka, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Tomasz Ognisty

       h. skargi na bezczynność Starosty Głubczyckiego (15:40:00)

Uchwała w sprawie skargi na bezczynność Starosty Głubczyckiego (16:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Anita Juchno, Irena Sapa, Tadeusz Krupa, Maria Farasiewicz, Tomasz Ognisty
 • PRZECIW (3):
  Leszek Bac, Krzysztof Hajda, Marian Podkówka

       i. przyjęcia zadania pn. "GŁUBCZYCKO-PRUDNICKIE ZAWODY WĘDKARSKIE" z zakresu administracji samorządowej należącego do właściwości Wojewody Opolskiego w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. (16:25:00)

Uchwła w sprawie przyjęcia zadania pn. "GŁUBCZYCKO-PRUDNICKIE ZAWODY WĘDKARSKIE" z zakresu administracji samorządowej należącego do właściwości Wojewody Opolskiego w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. (16:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Bac, Irena Sapa, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Piotr Soczyński, Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Krzysztof Hajda, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Artur Czechowicz, Tomasz Ognisty, Marian Podkówka, Maria Farasiewicz

       j. wyrażenia woli na realizację inwestycji polegającej na przekwalifikowaniu funkcji zbiornika we Włodzieninie (16:26:00)

Uchwała w sprawie wyrażenia woli na realizację inwestycji polegającej na przekwalifikowaniu funkcji zbiornika we Włodzieninie (16:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Bogdan Kulik, Leszek Bac, Irena Sapa, Marian Podkówka, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Krzysztof Hajda, Piotr Soczyński, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Bronisława Pawlik, Tomasz Ognisty


5. Sprawozdanie Starosty Głubczyckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok (16:51:00)


6. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach (16:55:00)


7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok (17:52:00)


8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach (18:11:00)


9. Interpelacje i zapytania radnych (18:13:00)


10. Wnioski i oświadczenia radnych (18:13:00)


11. Zakończenie obrad (18:31:00)


Zakończono sesję (18:31:21)