Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie wypisów , wyrysów, map i materiałów z zasobu geodezyjnego

Informacje: tel. 774 053 682 , e-mail  starostwo@powiatglubczycki.pl 

 

PDFWniosek o wydanie wypisu lub wyrysu.pdf (73,55KB)

XLSXWniosek o wydanie wypisu lub wyrysu (edytowalny).xlsx (42,68KB)

PDF(P) Wniosek o udostępnianie materialow PZGiK.pdf (73,63KB)

XLSX(P) Wniosek o udostępnianie materialow PZGiK (edytowalny).xlsx (19,86KB)

PDF(P1) Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej.pdf (59,75KB)

XLSX(P1) Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej (edytowalny).xlsx (14,49KB)

PDF(P2) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w postaci elektronicznej.pdf (68,92KB)

XLSX(P2) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w postaci elektronicznej (edytowalny).xlsx (14,75KB)

PDF(P3) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w postaci elektronicznej.pdf (60,12KB)

XLSX(P3) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w postaci elektronicznej (edytowalna).xlsx (14,33KB)

PDF(P4) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych BDOT500 w postaci elektronicznej.pdf (59,33KB)

XLSX(P4) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych BDOT500 w postaci elektronicznej (edytowalna).xlsx (14,00KB)

PDF(P5) Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości.pdf (55,29KB)

XLSX(P5) Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości (edytowlna).xlsx (15,51KB)

PDF(P6) Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB.pdf (57,65KB)

XLSX(P6) Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (edytowalny).xlsx (14,05KB)

PDF(P7) Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów.pdf (52,03KB)

XLSX(P7) Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów (edytowalny).xlsx (13,80KB)

 

Link do usługi WMS (ewidencja gruntów i budynków) :

http://31.42.2.114/cgi-bin/glubczyce

 

KOMORNICY

DOCiKomornik wniosek o zawarcie umowy.doc (53,00KB)

- PDFiKomornik wzór umowy.pdf (90,58KB)

- PDFiKomornik regulamin świadczenia usług.pdf (270,97KB)

 

RZECZOZNAWCY

DOCiRzeczoznawca_2021_wniosek_o_zawarcie umowy.doc (53,00KB)

PDFiRzeczoznawca_2021_umowa_wzór.pdf (93,66KB)

PDFiRzeczoznawcy regulamin świadczenia usług.pdf (280,46KB)

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA USŁUGI WFS

Usługa pobierania danych przestrzennych Web Feature Service (WFS) w zakresie danych, takich jak:

  • geometria działek ewidencyjnych;
  • geometria budynków;
  • dane opisowe dotyczące działek ewidencyjnych:
  • dane opisowe dotyczące budynków 
     

dostępna jest pod adresem: https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/1602

Jednym ze sposobów pobierania danych z usługi WFS jest wykorzystanie darmowego oprogramowania QGIS.

PDFinstrukcja pobierania działek i budynków z usługi WFS za pomocą QGIS.pdf (2,04MB)