Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

                                                                                                           Głubczyce  08.09.2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

 

 

Starosta Głubczycki informuje, iż posiada do sprzedania drewno opałowe w ilości 19,58 m3 pozyskane z drzew usuniętych z pasa drogowego dróg powiatowych. Drewno znajduje się
w niżej wymienionej lokalizacji:

Lp.

Lokalizacja drewna

Gatunek drzewa

Rodzaj drewna /m3/

 

1

Starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15,
48-100 Głubczyce

lipa i topola

Drewno opałowe – 19,58

 
 

 

Sposób przygotowania i zawartość oferty:

 1. Należy złożyć pisemną ofertę na adres: Starostwo Powiatowe w Głubczycach, ulica Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce,
 2. Ofercie podlega drewno opałowe gatunku lipa oraz topola,
 3. Pisemna oferta musi zawierać:
  • nazwę i adres oferenta,
  • proponowaną cenę za całość drewna wskazanego w tabeli z rozbiciem na cenę jednostkową za 1m3 drewna tj. cena netto + 23% podatek VAT = cena brutto.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Drewno na sprzedaż, pozyskane z dróg powiatowych” – nie otwierać przed 16.09.2020 r. do godz. 14:30,

 1. Termin składania ofert do 16.09.2020 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce,
 2. Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę jednostkowa (za1m3),
 3. O wyniku rozstrzygnięcia Oferent zostanie poinformowany telefonicznie,
 4. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 077 485 20 78 w. 17,
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

Informacje dodatkowe:

 1. Po wyborze Kupującego, Sprzedający w obecności nabywcy sporządzi protokół obmiaru drewna, a następnie wystawi fakturę na kwotę będącą iloczynem ceny jednostkowej
  (za 1 m3) i ilości drewna,
 2. Wydanie drewna nastąpi po uregulowaniu należności zgodnie z wystawioną fakturą,
 3. Sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu.