Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o przeprowadzeniu dowodu z oględzin, w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego

                                                                       Głubczyce, dnia 23.09.2020r.

OŚ.6241.2.17.2019.2020

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o przeprowadzeniu oględzin

 

 

            Na podstawie art. 79 w związku z art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U z 2020r.  poz. 256 z późn.zm./

 

z a w i a d  a m i a m

 

o przeprowadzeniu dowodu z oględzin, w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na podstawie art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z późn.zm./ decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku dla Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych w Głubczycach.

Przeprowadzenie dowodu z oględzin jest jednym z elementów prowadzonego postępowania administracyjnego.

 

W związku z powyższym wyznacza się termin przeprowadzenia dowodu z oględzin    na dzień 15.10.2020r. o godzinie 11.45 przy udziale przedstawiciela Klasztoru.

 

Na miejsce spotkania pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach    z przedstawicielem Klasztoru ustala się teren przyklasztorny Zakonu Braci Mniejszych   w Głubczycach przy ul. Zakonnej 6.

Z uwagi na obecną  sytuację epidemiologiczną w powiecie głubczyckim podczas oględzin należy zachować wszelkie środki ostrożności.

 

 

Otrzymują:

  1. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych ul. Zakonna 6, 48-100 Głubczyce – z prośbą  o udział w oględzinach
  2. Pozostałe strony poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49a Kpa
  3. a.a.

Do wiadomości:

  1. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu