Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIX sesja Rady Powiatu - 25.06.2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-06-25 o godz. 12:12:04, a zakończono o godz. 16:25:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Leszek Bac
 2. Wojciech Bernacki
 3. Maria Farasiewicz
 4. Bogdan Kulik
 5. Irena Sapa
 6. Bronisława Pawlik
 7. Radosław Gorzko
 8. Jan Jasion
 9. Tadeusz Krupa
 10. Benedykt Pospiszyl
 11. Anita Juchno
 12. Piotr Soczyński
 13. Krzysztof Hajda


1. Otwarcie obrad. (12:12:00)


2. Przyjęcie porządku obrad. (12:14:00)


3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. (12:16:00)


4. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok: (12:22:00)

       a. dyskusja nad raportem, (12:22:00)

       b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Głubczycach. (12:22:00)

Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Głubczycach. (12:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Piotr Soczyński, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Irena Sapa, Tadeusz Krupa, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Maria Farasiewicz
 • PRZECIW (2):
  Leszek Bac, Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Bartosz Rudziński, Tomasz Ognisty, Marian Podkówka, Artur Czechowicz


5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o stanie mienia powiatu głubczyckiego za 2019 rok: (12:23:00)

       a. zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r., (12:23:00)

Nastąpiła zmiana quorum (12:32:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Bartosz Rudziński
 2. Artur Czechowicz

       b. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu, (12:37:00)

       c. zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu, (12:38:00)

       d. dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok, (12:43:00)

       e. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok, (13:14:00)

Uchwała w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok, (13:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bogdan Kulik, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Anita Juchno, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Piotr Soczyński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Ognisty, Marian Podkówka

       f. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. (13:15:00)

Uchwała w sprawie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. (13:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Soczyński, Bronisława Pawlik, Irena Sapa, Bogdan Kulik, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Anita Juchno, Tadeusz Krupa
 • PRZECIW (2):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Ognisty, Marian Podkówka


6. Podjęcie uchwał w sprawach: (13:19:00)

       a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2019 rok, (13:19:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2019 rok, (13:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Irena Sapa, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Anita Juchno, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Ognisty, Marian Podkówka

       b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok, (13:23:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok, (13:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Piotr Soczyński, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Anita Juchno, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Ognisty, Marian Podkówka

       c. zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2020 rok, (13:29:00)

Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2020 rok, (13:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, Irena Sapa, Anita Juchno, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Radosław Gorzko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Ognisty, Marian Podkówka

       d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (13:31:00)

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (13:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Anita Juchno, Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Ognisty, Marian Podkówka

       e. nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, (13:34:00)

Uchwała w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, (14:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bogdan Kulik, Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Irena Sapa, Radosław Gorzko, Piotr Soczyński, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Ognisty, Marian Podkówka

       f. udzielenia pożyczki długoterminowej Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o. (14:45:00)

Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o. (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bogdan Kulik, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik, Irena Sapa, Krzysztof Hajda, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Maria Farasiewicz, Piotr Soczyński, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Ognisty, Marian Podkówka


7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach. (15:02:00)


8. Interpelacje i zapytania radnych. (15:12:00)


9. Wnioski i oświadczenia radnych. (16:12:00)


10. Zakończenie obrad. (16:25:00)


Zakończono sesję (16:25:45)