Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu - 13.08.2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-08-13 o godz. 08:05:09, a zakończono o godz. 08:17:44 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

 1. Wojciech Bernacki
 2. Bogdan Kulik
 3. Artur Czechowicz
 4. Irena Sapa
 5. Bronisława Pawlik
 6. Radosław Gorzko
 7. Jan Jasion
 8. Tadeusz Krupa
 9. Benedykt Pospiszyl
 10. Piotr Soczyński


1. Otwarcie obrad. (08:05:00)


2. Przyjęcie porządku obrad. (08:05:00)


3. Podjęcie uchwał w sprawach: (08:06:00)

       a. wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Głubczyckiego do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028 roku" i zawarcie umowy o partnerstwie z Województwem Opolskim, Województwem Śląskim, Powiatem Prudnickim, Powiatem Raciborskim, Miastem Racibórz, Gminą Baborów, Gminą Głogówek, Gminą Głubczyce, Gminą Kietrz oraz Gminą Pietrowice Wielkie w celu ubiegania się o wsparcie w ramach tego programu w realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury kolejowej; (08:06:00)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Głubczyckiego do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028 roku" i zawarcie umowy o partnerstwie z Województwem Opolskim, Województwem Śląskim, Powiatem Prudnickim, Powiatem Raciborskim, Miastem Racibórz, Gminą Baborów, Gminą Głogówek, Gminą Głubczyce, Gminą Kietrz oraz Gminą Pietrowice Wielkie w celu ubiegania się o wsparcie w ramach tego programu w realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury kolejowej. (08:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, Tadeusz Krupa, Tomasz Ognisty (radny z uwagi na brak tabletu oddał głos w sposób tradycyjny - przez podniesienie ręki).
 • BRAK GŁOSU(6):
  Leszek Bac, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz,  Marian Podkówka, Anita Juchno, Krzysztof Hajda

       b. utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze Głubczycko-Prudnickie”. (08:12:00)

Uchwała w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze Głubczycko-Prudnickie”. (08:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Jan Jasion, Tomasz Ognisty (radny z uwagi na brak tabletu oddał głos w sposób tradycyjny - przez podniesienie ręki).
 • BRAK GŁOSU(6):
  Leszek Bac, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka, Anita Juchno, Krzysztof Hajda


4. Zakończenie obrad. (08:17:00)


Zakończono sesję (08:17:44)