Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie odwołanie przetargu - Boboluszki dz.431

                                                                                                                           Głubczyce 2020-10-16

Nr G.6840.1.2020

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Starosta Głubczycki zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku      o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku  poz. 65 ze zm. )

 

                                              O D W O Ł U J E

ogłoszony na dzień 28 października 2020 r. na godzinę 1000  

I przetarg ustny  nieograniczony

 

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie Boboluszki, gmina  Branice, stanowiącej działkę nr 431 o powierzchni 0,5300 ha.  

 

            Przetarg zostaje odwołany z powodu złożenia wniosku przez Gminę Branice o potrzebie przejęcia działki przez Gminę Branice, w celu zapewnienia ochrony wsi Boboluszki przed zagrożeniem powodziowym, do wykonania, którego to zadania, w ocenie Gminy działka ta jest niezbędna.  

 

 

                                                                                                                            S T A R O S T A                                                                       

                                                                                                                                        mgr  Piotr  Soczyński