Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pismo o podjęcie działań- Klasztor

Nr OŚ.6241.2.21.2019.2020

 

 

 

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych

ul. Zakonna 6

48-100 Głubczyce

 

 

 

            W nawiązaniu do ustaleń Protokołu z oględzin z dnia 15.10.2020 r. wyznaczam termin wykonania zadeklarowanych działań zmierzających do ograniczenia uciążliwości hałasowych : do dnia 30 listopada 2020 r.

Równocześnie informuję że w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. należy przedłożyć do tut. Urzędu raport z badań hałasu impulsowego w środowisku związanego z pracą dzwonu Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych w Głubczycach na terenie podlegającym ochronie - wykonany przez akredytowane laboratorium.

 

 

Do wiadomości :

  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49a Kpa
  2. a.a.