Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie wyników konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku

Głubczyce, 2020-11-27

ZARZĄD POWIATU

W GŁUBCZYCACH

 

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU W GŁUBCZYCACH

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2021 roku.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w związku z art. 11 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym  poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Głubczycach ogłasza, iż po rozpatrzeniu ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2021 roku, wybrał ofertę złożoną przez Fundację Gołębie Serce z siedzibą w Rzeszowie przyznając jej dotację w kwocie 64.020,00 zł na realizację przedmiotowego zadania.

 

                                                          PRZEWODNICZĄCY

                                      ZARZĄDU POWIATU W GŁUBCZYCACH

 

                                                                                                                                                          Piotr Soczyński