Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXII sesja Rady Powiatu - 01.10.2020 r.


1. Otwarcie obrad. (15:25:00)

Obrady rozpoczęto 2020-10-01 o godz. 15:25:36, a zakończono o godz. 18:18:19 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Leszek Bac
 2. Bartosz Rudziński
 3. Wojciech Bernacki
 4. Maria Farasiewicz
 5. Bogdan Kulik
 6. Marian Podkówka
 7. Artur Czechowicz
 8. Irena Sapa
 9. Bronisława Pawlik
 10. Radosław Gorzko
 11. Jan Jasion
 12. Tadeusz Krupa
 13. Benedykt Pospiszyl
 14. Anita Juchno
 15. Piotr Soczyński
 16. Krzysztof Hajda


2. Przyjęcie porządku obrad. (15:27:00)


3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. (15:39:00)


4. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:41:00)

       a. zmian w budżecie powiatu głubczyckiego na 2020 rok, (15:41:00)

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu głubczyckiego na 2020 rok (15:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Piotr Soczyński, Irena Sapa, Krzysztof Hajda, Anita Juchno, Bronisława Pawlik, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Ognisty

       b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (15:47:00)

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Bogdan Kulik, Anita Juchno, Marian Podkówka, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Piotr Soczyński, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Wojciech Bernacki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Ognisty

       c. zmiany Uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (15:50:00)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (15:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Tadeusz Krupa, Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka, Radosław Gorzko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Ognisty

       d. uchylenia Uchwały Nr XXXIX/233/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez zakup i montaż pomp ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego, (15:53:00)

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/233/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez zakup i montaż pomp ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego (16:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anita Juchno, Piotr Soczyński, Marian Podkówka, Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Radosław Gorzko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Ognisty, Krzysztof Hajda

       e. udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego, (16:00:00)

Uchwała w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego (16:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bogdan Kulik, Anita Juchno, Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Maria Farasiewicz, Irena Sapa, Tadeusz Krupa, Leszek Bac, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Ognisty, Krzysztof Hajda

       f. skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach. (16:10:00)

Nastąpiła zmiana quorum (16:20:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Sesję opuścili radni:

 1. Maria Farasiewicz

Nastąpiła zmiana quorum (16:22:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączyli radni:

 1. Maria Farasiewicz

Uchwała w sprawie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach (16:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (4):
  Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Tadeusz Krupa
 • PRZECIW (6):
  Anita Juchno, Marian Podkówka, Leszek Bac, Piotr Soczyński, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Artur Czechowicz, Irena Sapa
 • BRAK GŁOSU(3):
  Maria Farasiewicz, Tomasz Ognisty, Krzysztof Hajda

       g. nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach (16:37:00)

Uchwała w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach (17:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (3):
  Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Irena Sapa
 • PRZECIW (13):
  Bogdan Kulik, Bronisława Pawlik, Leszek Bac, Piotr Soczyński, Jan Jasion, Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Anita Juchno, Tadeusz Krupa, Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Ognisty

       h. delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. (17:11:00)

Uchwała w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. (17:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, Radosław Gorzko, Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Maria Farasiewicz
 • PRZECIW (3):
  Bartosz Rudziński, Leszek Bac, Marian Podkówka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Ognisty


5. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach. (17:22:00)


6. Informacja o nagrodach Starosty Głubczyckiego dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższy wynik na egzaminie maturalnym. (17:41:00)


7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach. (17:43:00)


8. Interpelacje i zapytania radnych. (17:47:00)


9. Wnioski i oświadczenia radnych. (17:51:00)


10. Zakończenie obrad. (18:18:00)


Zakończono sesję (18:18:19)