Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 34/2020 Starosty Głubczyckiego z dnia 14-08-2020 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 351 z późn.zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2018 Starosty Głubczyckiego z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości wprowadza się zmiany o następującej treści: W pkt II ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT, konta analityczne dopisuje się konta:

133-25 "Wspieramy DPS" - COVID- 19 - Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
133-26 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
223 - 45 - "Wspieramy DPS" - COVID- 19 - Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
223-45-1 Środki przekazane na konto jednostki
223-45-2 Sprawozdanie
223-46 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
223-46-1 Środki przekazane na konto jednostki
223-46-2 Sprawozdanie
224-31 "Wspieramy DPS" - COVID- 19 - Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
224-32 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
901-27 "Wspieramy DPS" - COVID- 19 - Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
901-28 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
902-26 "Wspieramy DPS" - COVID- 19 - Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
902-27 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
993 Rozliczenia z innymi budżetami
993- 1 Rozliczenie nadpłaty pożyczki udzielonej SP ZOZ-owi w Głubczycach - umowa pożyczki
długoterminowej Nr 2/2008 z 8 grudnia 2008r


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Głubczycki

Piotr Soczyński

 

PDF   Zarządzenie Nr 34/2020 Starosty Głubczyckiego z dnia 14-08-2020 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.pdf