Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIV sesja Rady Powiatu - 17.12.2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-12-17 o godz. 12:12:49, a zakończono o godz. 15:17:50 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Leszek Bac
 2. Bartosz Rudziński
 3. Wojciech Bernacki
 4. Maria Farasiewicz
 5. Bogdan Kulik
 6. Tomasz Ognisty
 7. Marian Podkówka
 8. Artur Czechowicz
 9. Irena Sapa
 10. Bronisława Pawlik
 11. Radosław Gorzko
 12. Jan Jasion
 13. Tadeusz Krupa
 14. Benedykt Pospiszyl
 15. Anita Juchno
 16. Piotr Soczyński
 17. Krzysztof Hajda

Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2020 rok (13:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Bogdan Kulik, Bronisława Pawlik, Tomasz Ognisty, Jan Jasion, Anita Juchno, Piotr Soczyński, Tadeusz Krupa, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (13:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Bogdan Kulik, Tomasz Ognisty, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu głubczyckiego na 2021 rok (14:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Radosław Gorzko, Tomasz Ognisty, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Piotr Soczyński, Maria Farasiewicz, Anita Juchno
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Marian Podkówka

Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (14:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Piotr Soczyński, Irena Sapa, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Bogdan Kulik, Bartosz Rudziński, Tomasz Ognisty, Wojciech Bernacki, Anita Juchno
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Krzysztof Hajda, Marian Podkówka, Leszek Bac

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (14:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Tomasz Ognisty, Anita Juchno, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Radosław Gorzko, Marian Podkówka, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Krzysztof Hajda, Maria Farasiewicz, Bogdan Kulik, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Leszek Bac

Uchwała w sprawie zmiany „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” (14:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Tomasz Ognisty, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Irena Sapa, Anita Juchno, Krzysztof Hajda, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Bogdan Kulik, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok (14:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Bogdan Kulik, Tomasz Ognisty, Piotr Soczyński, Wojciech Bernacki, Irena Sapa, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Krzysztof Hajda, Leszek Bac


Zakończono sesję (15:17:50)