Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIII sesja Rady Powiatu - 26.11.2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-11-26 o godz. 15:05:10, a zakończono o godz. 17:31:33 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Leszek Bac
 2. Wojciech Bernacki
 3. Maria Farasiewicz
 4. Bogdan Kulik
 5. Tomasz Ognisty
 6. Marian Podkówka
 7. Artur Czechowicz
 8. Irena Sapa
 9. Bronisława Pawlik
 10. Radosław Gorzko
 11. Jan Jasion
 12. Tadeusz Krupa
 13. Benedykt Pospiszyl
 14. Anita Juchno
 15. Piotr Soczyński
 16. Krzysztof Hajda


1. Otwarcie obrad. (15:05:00)


2. Przyjęcie porządku obrad. (15:05:00)


3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (15:08:00)


4. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:12:00)

       a. zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2020 rok, (15:12:00)

Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2020 rok (15:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Soczyński, Anita Juchno, Tomasz Ognisty, Wojciech Bernacki, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Irena Sapa, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński

       b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (15:21:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:21:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Bartosz Rudziński

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Soczyński, Marian Podkówka, Anita Juchno, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński

       c. zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach na lata 2020-2022, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (15:28:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:29:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Sesję opuścili radni:

 1. Bartosz Rudziński

Uchwała w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach na lata 2020-2022, zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Marian Podkówka, Jan Jasion, Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, Anita Juchno
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński

       d. zmiany Uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej Uchwałą Nr XXII/154/2020 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 1 października 2020 r., (15:35:00)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej Uchwałą Nr XXII/154/2020 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 1 października 2020 r., (15:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Soczyński, Anita Juchno, Irena Sapa, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Marian Podkówka, Tomasz Ognisty, Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Krzysztof Hajda, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, Bronisława Pawlik, Leszek Bac, Artur Czechowicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński

       e. ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, (15:38:00)

Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (15:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Anita Juchno, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Krzysztof Hajda, Tomasz Ognisty, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, Radosław Gorzko, Jan Jasion
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński

       f. przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”, (15:39:00)

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” (15:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Tomasz Ognisty, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Leszek Bac, Irena Sapa, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Krzysztof Hajda, Marian Podkówka, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński

       g. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, (15:45:00)

Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (15:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Tomasz Ognisty, Leszek Bac, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński

       h. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2020 roku, (15:47:00)

Uchwała w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2020 roku (15:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Tomasz Ognisty, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Krzysztof Hajda, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, Leszek Bac, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Jan Jasion, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński

       i. powierzenia Gminie Baborów zadania publicznego – zarządzania częścią dróg powiatowych w Baborowie, (15:49:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:49:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Bartosz Rudziński

Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Baborów zadania publicznego – zarządzania częścią dróg powiatowych w Baborowie (15:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Anita Juchno, Piotr Soczyński, Krzysztof Hajda, Wojciech Bernacki, Bogdan Kulik, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, Jan Jasion, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Maria Farasiewicz, Leszek Bac, Artur Czechowicz, Tomasz Ognisty, Bartosz Rudziński

       j. przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu. (15:52:00)

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu (16:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Bronisława Pawlik, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Krzysztof Hajda, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Leszek Bac
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Ognisty


5. Przyjęcie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024 za lata 2018-2019. (16:36:00)


6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Głubczyckiego oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej i Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach za I półrocze 2020 roku. (16:49:00)


7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. (17:13:00)


8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach. (17:14:00)


9. Interpelacje i zapytania radnych. (17:21:00)


10. Wnioski i oświadczenia radnych. (17:21:00)


11. Zakończenie obrad. (17:31:00)


Zakończono sesję (17:31:33)