Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego w sprawie wydania decyzji nr 3/2021 o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego

AB.6740.2.79.2020

Głubczyce, dnia 7 stycznia 2021r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2020r., poz. 283 wraz z późn. zmianami)

Starosta Głubczycki podaje do publicznej wiadomości, iż:

na wniosek z dnia 13 listopada 2020r.

 

Spółki Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.

w dniu 7 stycznia 2021r. została wydana decyzja nr 3/2021

w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego

i udzielenia pozwolenia na budowę

obejmującego

budowę obory dla krów zasuszonych z częściową rozbiórką istniejącej obory

w miejscowości Dzierżysław, Krotoszyn przy ulicy -, na działce ewidencyjnej nr 48/34

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, wydział Architektury i Budownictwa, pokój 306 i 307, w godzinach pracy urzędu.

                                                                                            

Z up. STAROSTY
mgr inż. Aneta Toporowska

                                                                                                       Kierownik Wydziału
                                                                                                       Budownictwa i Architektury