Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA 2021 ROK

NR I TYTUŁ ZARZĄDZENIA INFORMACJA O ZMIANACH STATUS AKTU
NR 1/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2016 Starosty Głubczyckiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach do kontroli wewnętrznej dokumentów    AKTYWNY
NR 2/2021 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2021 roku   AKTYWNY
NR 3/2021 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2021 roku   AKTYWNY
NR 4/2021 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2021 roku   AKTYWNY
NR 5/2021 w sprawie aktualizacji "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Starostwa Powiatowego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"   AKTYWNY
NR 6/2021 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych w ramach I etapu inwestycji pn. Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Głubczycach w związku z realizacją projektu: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II" w ramach RPO WO 2014 - 2020   AKTYWNY
NR 7 w sprawie przeprowadzenia częściowej inwentaryzacji środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 8 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych   AKTYWNY
NR 9 w sprawie zmiany regulaminu korzystania ze środków transportu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 10 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania "Wykonanie projektów:- wewnętrznej instalacji gazowej od szafki gazowej do budynku przy ul. Raciborskiej 17 w Głubczycach,- wewnętrznej instalacji gazowej od szafki gazowej do budynku przy ul. Raciborskiej 19 w Głubczycach."   AKTYWNY
NR 11 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości   AKTYWNY
NR 12 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2019 Starosty Głubczyckiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Głubczycach   AKTYWNY
NR 13 w sprawie powołania geodety – projektanta wymiany gruntów w obrębach ewidencyjnych: Dzielów, Baborów gmina Baborów, Rogożany, Wojnowice, Nowa Cerekwia gmina Kietrz, powiat Głubczyce   AKTYWNY
NR 14 w sprawie zmiany regulaminu korzystania ze środków transportu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 15 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych w ramach zadania „Budowa instalacji gazowej w zakresie od układu pomiarowego do układu odcinającego gaz na elewacjach budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach przy ul. Raciborskiej 17 oraz 19”.   AKTYWNY