Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 65/2020 Starosty Głubczyckiego z dnia 31-12-2020 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 10/2018 Starosty Głubczyckiego z dnia 05.02.2018 roku

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2020, poz. 920), zarządzam co następuje :

§ 1. Uchyla się zarządzenia Starosty Głubczyckiego nr 10/2018 z dnia 05.02.2018r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro w Starostwie Powiatowymw Głubczycach.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Głubczycki

Piotr Soczyński

 

PDF   Zarządzenie Nr 65/2020 Starosty Głubczyckiego z dnia 31-12-2020 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 10/2018 Starosty Głubczyckiego z dnia 05.02.2018 roku.pdf