Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVI nadzwyczajna sesja Rady Powiatu - 30.03.2021 r.

Termin: 30.03.2021, g. 14:00

Miejsce: w trybie zdalnym

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. a. zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2021 rok,

   PDFUchwała - zmiany budżetu powiatu.pdf

  2. b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

   PDFUchwała - zmiany WPF.pdf

  3. c. podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

   PDFUchwała - podział środków PFRON.pdf

  4. d. zmiany uchwały Nr XX/149/2020 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze Głubczycko-Prudnickie”,

   PDFUchwała - Związek Transportu Pogranicze.pdf

  5. e. wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn.: „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

   PDFUchwała - przystąpienie do projektu.pdf

  6. f. powierzenia Gminie Głubczyce prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XX Festiwalu Kultury Powiatowej.

   PDFUchwała - XX Festiwal Kultury Powiatowej.pdf

 4. 4. Zakończenie obrad.