Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Głubczyckiego z dnia 25-05-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej oraz przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowej do rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach w składzie:
1) Przewodniczący - Józef Kamiński (Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy),
2) Zastępca Przewodniczącgo - Irena Sapa,
3) Członek - Bogdan Kulik,
4) Członek - Wioletta Makselan,
5) Sekretarz - Wanda Junka.

§ 2. Komisja Konkursowa dokona wyłonienia kandydata do zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 3. 1. Postępowanie konkursowe będzie przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, I piętro, pokój nr 201. 2. Ustala się następujące terminy przeprowadzenia postępowania konkursowego:
1) I etap - dnia 01 czerwca 2020 r.
2) II etap - dnia 05 czerwiec 2020 r. godz. 10 00 .
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Głubczycki

Piotr Soczyński

 

PDF   Zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Głubczyckiego z dnia 25-05-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej oraz przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowej do rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach.pdf

DOCXZałącznik nr 1 26/2020.docx