Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 8/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 01-03-2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekraczakwotę 130 000 złotych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin określający zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Głubczycki

Piotr Soczyński

 

PDF   Zarządzenie Nr 8/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 01-03-2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekraczakwotę 130 000 złotych.pdf

PDFZalacznik1.1 8/2021.pdf

DOCXZałącznik nr 1 8/2021.docx