Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 33/2020 Starosty Głubczyckiego z dnia 07-08-2020 w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do odbioru następujących dokumentacji:
1) Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028,
2) Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028,
3) Podsumowanie dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028,
4) Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2016 - 2020 za lata 2018 - 2019 w składzie:
a) Ewa Sowińska,

b) Izabela Pilch,

c) Grzegorz Kawałkowski.


§ 2. Zobowiązuję komisję do sporządzenia protokołu odbioru.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Głubczycki

Piotr Soczyński

 

PDF   Zarządzenie Nr 33/2020 Starosty Głubczyckiego z dnia 07-08-2020 w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji.pdf