Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XXVI nadzwyczajna sesja Rady Powiatu

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2021-03-30 o godz. 14:02:13, a zakończono o godz. 14:28:40 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Leszek Bac
 2. Bartosz Rudziński
 3. Wojciech Bernacki
 4. Maria Farasiewicz
 5. Bogdan Kulik
 6. Tomasz Ognisty
 7. Marian Podkówka
 8. Artur Czechowicz
 9. Irena Sapa
 10. Bronisława Pawlik
 11. Radosław Gorzko
 12. Jan Jasion
 13. Tadeusz Krupa
 14. Benedykt Pospiszyl
 15. Anita Juchno
 16. Piotr Soczyński
 17. Krzysztof Hajda

1. Otwarcie obrad. (14:02:00)

2. Przyjęcie porządku obrad. (14:02:00)

3. Podjęcie uchwał w sprawach: (14:04:00)

a. zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2021 rok, (14:04:00)

Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2021 rok (14:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Soczyński, Wojciech Bernacki, Anita Juchno, Tomasz Ognisty, Jan Jasion, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, Artur Czechowicz, Krzysztof Hajda, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa, Leszek Bac, Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka

b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (14:10:00)

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Bogdan Kulik, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Krzysztof Hajda, Jan Jasion, Anita Juchno, Tomasz Ognisty, Bronisława Pawlik, Artur Czechowicz, Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka

c. podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (14:13:00)

Uchwała w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (14:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Bac, Irena Sapa, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Krzysztof Hajda, Jan Jasion, Bogdan Kulik, Bronisława Pawlik, Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Tomasz Ognisty, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka

d. zmiany uchwały Nr XX/149/2020 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze Głubczycko-Prudnickie”, (14:16:00)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/149/2020 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze Głubczycko-Prudnickie” (14:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Tomasz Ognisty, Benedykt Pospiszyl, Krzysztof Hajda, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Leszek Bac, Anita Juchno, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka

e. wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn.: „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, (14:19:00)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn.: „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (14:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Hajda, Anita Juchno, Irena Sapa, Tomasz Ognisty, Piotr Soczyński, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Benedykt Pospiszyl, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, Leszek Bac, Radosław Gorzko, Marian Podkówka

f. powierzenia Gminie Głubczyce prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XX Festiwalu Kultury Powiatowej. (14:23:00)

Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XX Festiwalu Kultury Powiatowej (14:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Bogdan Kulik, Anita Juchno, Irena Sapa, Tomasz Ognisty, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Artur Czechowicz, Piotr Soczyński, Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Leszek Bac

4. Zakończenie obrad. (14:25:00)