Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXV sesja Rady Powiatu - 04.02.2021 r.

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2021-02-04 o godz. 15:01:55, a zakończono o godz. 16:30:10 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Leszek Bac
 2. Bartosz Rudziński
 3. Wojciech Bernacki
 4. Maria Farasiewicz
 5. Bogdan Kulik
 6. Tomasz Ognisty
 7. Marian Podkówka
 8. Radosław Gorzko
 9. Jan Jasion
 10. Benedykt Pospiszyl
 11. Anita Juchno
 12. Piotr Soczyński
 13. Krzysztof Hajda

1. Otwarcie obrad. (15:01:00)

2. Przyjęcie porządku obrad. (15:02:00)

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (15:03:00)

4. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:03:00)

a. zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2021 rok, (15:03:00)

Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2021 rok (15:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Tomasz Ognisty, Krzysztof Hajda, Bogdan Kulik, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński, Piotr Soczyński, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl
 • BRAK GŁOSU(6):
  Marian Podkówka, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Tadeusz Krupa

b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (15:10:00)

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Krzysztof Hajda, Anita Juchno, Tomasz Ognisty, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Benedykt Pospiszyl, Maria Farasiewicz, Jan Jasion
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Czechowicz, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa

c. udzielenia pożyczki długoterminowej Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o., (15:15:00)

Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o. (15:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wojciech Bernacki, Krzysztof Hajda, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Piotr Soczyński, Jan Jasion, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Anita Juchno, Leszek Bac, Tomasz Ognisty
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Czechowicz, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa

d. zaciągnięcie kredytu długoterminowego, (15:19:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:20:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Artur Czechowicz
 

Uchwała w sprawie zaciągnięcie kredytu długoterminowego (15:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Piotr Soczyński, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Tomasz Ognisty, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński, Jan Jasion
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Marian Podkówka, Leszek Bac, Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa

e. zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2021 rok, (15:22:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2021 rok (15:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Soczyński, Marian Podkówka, Benedykt Pospiszyl, Krzysztof Hajda, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Bartosz Rudziński, Leszek Bac, Anita Juchno, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Tomasz Ognisty
 • BRAK GŁOSU(3):
  Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa

f. zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego na 2021 rok, (15:24:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego na 2021 rok (15:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Tomasz Ognisty, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka, Leszek Bac, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Radosław Gorzko
 • BRAK GŁOSU(3):
  Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa

g. zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2021 rok, (15:25:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2021 rok (15:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anita Juchno, Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Leszek Bac, Marian Podkówka, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Tomasz Ognisty, Bartosz Rudziński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa

h. zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2021 rok, (15:26:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2021 rok (15:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Hajda, Anita Juchno, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Jan Jasion, Tomasz Ognisty, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa

i. zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2021 rok (15:26:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:27:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Bronisława Pawlik
 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2021 rok (15:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anita Juchno, Krzysztof Hajda, Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Tomasz Ognisty, Wojciech Bernacki, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Leszek Bac, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Bronisława Pawlik
 • BRAK GŁOSU(2):
  Irena Sapa, Tadeusz Krupa

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2021 rok (15:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anita Juchno, Krzysztof Hajda, Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Tomasz Ognisty, Wojciech Bernacki, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Leszek Bac, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Bronisława Pawlik
 • BRAK GŁOSU(2):
  Irena Sapa, Tadeusz Krupa

j. powierzenia w roku 2021 Gminie Głubczyce zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej. (15:29:00)

Uchwała w sprawie powierzenia w roku 2021 Gminie Głubczyce zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej (15:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Soczyński, Krzysztof Hajda, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Tomasz Ognisty, Bartosz Rudziński, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU(2):
  Irena Sapa, Tadeusz Krupa

5. Sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Głubczycki. (15:31:00)

6. Sprawozdanie Starosty Głubczyckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 r. (15:32:00)

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. (15:58:00)

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach. (16:04:00)

9. Interpelacje i zapytania radnych. (16:20:00)

10. Wnioski i oświadczenia radnych. (16:20:00)

11. Zakończenie obrad. (16:29:00)