Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 13/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 07-04-2021 w sprawie powołania geodety – projektanta wymiany gruntów w obrębach ewidencyjnych: Dzielów, Baborów gmina Baborów, Rogożany, Wojnowice, Nowa Cerekwia gmina Kietrz, powiat Głubczyce

Na podstawie art.3 ust.1 w związku z art.5 ust.4 oraz art. 10 ust.4 ustawy z dnia 26 marca 1982r.o scaleniu i wymianie gruntów (Dz.U.z 2018r. poz.908 z późn.zm.), w związku z § 26 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Głubczycach uchwalonego Ustawą Nr LVII/384/2020 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 2 kwietnia 2020 roku, zarządzam co następuje :

§ 1. Powołuję Panią mgr inż. Annę Dorotę Łojan na stanowisko geodety-projektanta wymiany gruntów, przedstawiciela wykonawcy: Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie ul. Gazowa 15, legitymującą się uprawnieniami zawodowymi nr 22731 w zakresie „5.Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych” do szacowania gruntów objętych wymianą oraz opracowania projektów wymiany, przy udziale wszystkich uczestników wymiany.
§ 2. Upoważniam Panią mgr inż. Annę Dorotę Łojan geodetę-projektanta prac scaleniowo-wymiennych do podejmowania czynności związanych z:
1) szacowaniem gruntów objętych pracami scaleniowo-wymiennymi,

2) opracowaniem projektów wymiany przy udziale wszystkich uczestników wymiany


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Głubczycki

Piotr Soczyński

 

PDF   Zarządzenie Nr 13/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 07-04-2021 w sprawie powołania geodety – projektanta wymiany gruntów w obrębach ewidencyjnych: Dzielów, Baborów gmina Baborów, Rogożany, Wojnowice, Nowa Cerekwia gmina Kietrz, powiat Głubczyce.pdf